De musculis dorsi et cervicis comparatis : dissertatio inauguralis anatomica ...

발행: 연대 미상

분량: 35페이지

출처: archive.org

분류: 해부학

3쪽

INAUGURALIS ANATOMICA

QUAM

CONSENSU ET AUCTORITATE

ALMA LITERARUM UNIVERNITATEFRIDERICA G U I L E L M A

UT NUMMI

RITE SIBI CONCEDANTUR

DIE AX III. NEAS. MAII A. MDCCCXXTUL

II. L. P. S. PUBLICE DEFENDET AUCTOR

5쪽

CELEBERRIMO, EXPERIENTISSIMO

F. C. d. III XLE,

MEDICINAE ET CIIIRURGIAE DOCTORI

6쪽

STUDIORUM

PRIMITIAS

PIO GRATOQUE ANIMO

D. D. D.

AUCTOR.

7쪽

usologia si nil uliud docet quam enumerationem

murumissorum, eorum origines, decursus et insertiones est res molesta laediique plena; myologia nutem com- pnrnia, nil quum philosophiam eseri e Studemus, CSt. res jucunda et suavitate reserta. quam igitur cum in musculos dorsi et cervi eis nuperrime neeummudn- tam respicis, in eo haesitabis, quod muscido Spintili dorsi, etsi omnes dorsi musculi in cervice simili modo ri petuntur, in cervice musculus quidum similis ne conveniens deest. Item necuratius exploretire operuepretium mihi videbatur: valdeque gaxiSus Sum, quDdeeleberrimus uente inter elida veru Seeanda muSCum lum desidernium spinuli dorsi analogum in cervice mihi demonstraverit. Ex hoc tempore plura cndu eruenit indagandum musculum . nuin sit vitricta, itinium.

8쪽

num norma, duee doctissimo Ilente semi, et quae ex his disquisitionibus notatu digna prosluerunt, in libello huguriiii communieaVi. Cadavera perscrutanda non elegi inlia, qtinemusculis firmis ac bene consorinniis excelluerint, Sed omnia, quaecunque sors obtulit, seeanda indagavi. Cndaverum sectiones et musculi nostri in quorumis endavere conditionem necuratius deseripsi, quo melius

de illo Judieari possit.

Cndnverum indagandorum opportunitas mihi liniae erat ab iis. M uellero et Cel. Frori ep, quibus viris propter mugna erga me beneficia publice pio gratoque unimo gratias ligo quam maximus. Neque minus sempiternam benevolentiae memoriam servare de

beo Cel. Hente, qui non solum hujusce opusculi rem tractandam mihi ira didit, sed etiam in re ipsa iraei anda, h. e. in endax cribis, secandis maxima in me collegit ossicia.

9쪽

Priusquam rem ipsam iraciamus ei ea, qtiae disquisitiones anatomicae de musculo spinali cervicis docuerunt, communieamus, ab insiliuio nostro alienum non esse videtur nonnulla Praemittere de analogia musculorum dor i ei cervicis atque ea conferre, quae in Seripi i3 anatomicis de musculo spinali cerviciv lluc i lue dispersa inveniuntur. i

CAP. I. Myologiae comparatae hucusque viri docti operam multam non navarunt, quia doctrina de osteogenia, sundamenium quasi, Qui reliqua anatomiae Pars superstruenda est, non satis exculta suis. Primus Dum erit (l plurium musculorum analogiam cum osvium analogia illu-

10쪽

musculis haec vel illa indicavit et typi musculorum, qui ad truncum pertinent, universalis inveniendi perieulum secti. Novissimo tempore a o. M u e li e r (D de musculis comparatis hiulia in lucem edidii et praesertim P rum musculorum, qui ad latus spinae dorsalis Posterius Jaceni, analogiam illustravit, ad uberiorem rei expositionem excitans et sperans fore, ut e comparata myologia et osteologia distinctior et accuratior musculorum eveniret, descriptio. Illustrissimi magistri (8, sententiam in Pomparandis dorsi ei cervicis musculis secutus sum; hane breviter mihi liceat exponere. M uellerus igitur disquisitionibus de musculis instituendis senientiam exosi eοgenia depromptam praemittit liane: processus iraii,-versos vertebrarum colli et lumborum maximam Pariem respondere costis: avium enim ei amphibiorum vertebrae colli et lumborum revera costas breves spurias Cum Sterno non conjunctas serunt, quae quidem in omnibus vertebris non adsunt et Pro magnitudine ita variani, ut brevissima rudimonium ianium eosiae liabenda sit: duplici Posiae cum vertebra Conjunctione soramen Prores-

Suum transversorum cervicalium oritur. In hominibus ceterisque mammatibus costae illae spuriae vertebrarum

SEARCH

MENU NAVIGATION