Indictio primae Marianopolitanae Synodi [microforme]

발행: 연대 미상

분량: 7페이지

출처: archive.org

분류: 그리스도교

1쪽

Collectio do

Canadian institutarior Historical l Ricroreproductions institiat canadis de inlcroroproductions historiquas

2쪽

coloura platas and or illustrations

Transpar nc

civalitum irint varias Qualita inosala dari impression incliadas supplementam material comprente maioris suppilmantvireoni adition avallabia Saul Mitio disponibla

additiona commenta: Commentatras supplomantatres: This item in filmstat tha reductio ratio hac ad balo- Ca document est filmo auriata cla roductio inclinia ci-dassotis.

3쪽

contormit avo lea condition e contrat eo limas . Laabae molatras oris nati doni lae coia Martiara an papior sat imprimis sontritimis an commorivant par te pramia plat et an torminant soli par ladarnior sau qui comporta ianis moraintae improssion ovis illustration soli par lara contipiat salo te cas Totis las aiatros ex mola irasorial navae soni silmos an commorigant par lapromiora a semia comporta, ne amorsint e impiosalonis a illustration et an term nant parta darniora pago qui comporta iana talis amor trit .

limos a cles tau de roductio eis dironis. Lorsqvaria document ost tropis rari potar traroprodiali an ian sevi clichi ii ast silmo a partire ranulo supdrisiar savcha de satachara ero ita.

5쪽

INDICTIO

Dei et Apostolicae edis gratia Episcopus Marianopolitanus, Pontificali Soli Assistens, Ptin, etc.

Universis Praesentes Litterus inspecturis, Salutem in

Domino.

Inter pleraque alia Episcopulis sollicitudinis officia,

principuum sibi locum vindieat haec olim annua veterum canonum jure ac nuper Tridentini Concilii Decreto oonstitutu Diopeesanus Synodi eonvocatio atque aetio utpote quae ad disciplinae ecclesiastieae, si Collapsa sit, insinUratione in si adhu Vigeat, Conservationem et perfectionem, maxime eonferre potest. Quoeire Nos, Sanctoruni Antistitum vestigiis inhaerere eupientes, variisque tanti momenii exestutionem ossicii usque adhue prohibentibus hodi dissiouliatibus seliciter remotis, his Nostris Litteris, Nostrae Cathedralis Ecelesiae Capitulum, omnes et singulos qui in hac Disseest nostra benefici in seuometa ecclesiastica obtinent quibus animarum Cur annexa sit, Superiores ei Restiores Seminariorum, Religiosorum ordinum, collegiorum, ne non Superiores Celesiastioos a Capellanos Montalium seu Virginum Deo dicatarum monemus in Domino, iisdemque omnibus et singulis in virtute sanctae obedientiae, umsub poenis Eunonum Sacrorum jure sancitis, jubemus atque edicimus, ut ipsi clericali habitu decenti ac superpelliceis mundis induti die vigesima tertia Mensis

6쪽

Augusti proxime sequentis, quem diem inchoandae Dice-cesanae Synodi certum indicimus, summo mane, in Cn-pellam Majori Feminarii nostri eonvenialit nisi Iorte legitima causa, quam Nobis probare debent, impediantur. Inde autem eum convenerint ne cuiquam ante ipsius Synodi finem discedere liceat, nisi missionem Nobis impetrata . Monemus praeterea omnes et singulos Ut memoreArius quod dixit Apostolus, de se ipso ullisque Christi ministerio mancipalis loquens, Chriali bonus dοr timus in omni laco, tum in itinere quod hujus Synodi causa suscepturi sunt, tum in urbe nostra Episcopali, et quolibet alio loco, eam si Ugalitatem, modestiam, graVitatem 'in verbo et conversatione servent, quae decet ministros Christi et dispensatores mysteriorum ejus, ac denique in omnibus ordinem a Nobis praescriptum teneant, qui ab iosius Synodi officiariis nostro nomine illis significabitri . Ut vero Synodalis haec actio Dei ope et auxilio, felicius pro ejus gloria et unimarum salute succedat, edicimus ut post indietionis hujus promulgationem, in omnibus urbis et Dioecesis nostrae Ecclesiis et Capellis seu publicis oratoriis, quinta cujusque hebdomadae seria, quoad ipsa Synodus absoluta et dimissa sit, missa de Spiritu Sancto ab omnibus et singulis Sucerdotibus celebretur; aut saltem ipsius Sancti Spiritus in ea fiat specialis perorationem ad id propriam, ante orationem contra Peraecutore Ecclesiae jam praeseriptum, commemoratio et invocatio Ae praeterea ut ab ipsis Parochi caeterisqUe supra memoratis moneantur et exstitentur fideles eorum curae commissi, quatenus piis precibus ad Deum susis, ae etiam digne pereepiis Poenitentiae, Eucharistiae ueramentis hoc ab ejus miserieordia impetrare Studeant, Ut eu quin muneris nostri sunt in hae Synodali uetione exeqLentes, largiorem divinarum gratiarum communicationem Nobis et iis omnibus quorum eustodia obi demandata est,

Datum apud Sanctum Timothaeum, inter Pastoralis

7쪽

Visitationis munera, anno Domini millesimo octingoniesimo sexagesimo tertio die vero mensis Junii vigesima Secunda, sub signo sigilloque nostri suo Secretarii Nostri subscriptioDE.

L. et B.

Ig. Episeopus Arianopolitanus. De mandato Ilimi ac Revmi. D. D. Marianopolitani Episcopi . I. O. PARE. GR. Secretiarius.

SEARCH

MENU NAVIGATION