Voluptatis cum virtute disceptatio Carolo Burgundiae duce ... Viennae Pannoniae coram Maria Hungarorum regina ... dominoque Mattheo S. angeli diac. cardinali reuerendissimo recitata. A Benedicto Chelidonio heroicis lusa uersibus

발행: 1515년

분량: 33페이지

출처: archive.org

분류: 시와 노래

1쪽

Benedictus Chelidonius Nicolao

Comiti de Salm Iuniori. S. P. D. Mnibus idem genus esse mortalibus. Nicolae Comes eximie si nostra repetatur pri mordia,sed non eandem quoq; claritualiacmani sestu est. Quippe aliis plaeti sis ignobis leni sub obscuro uita tra sigentibusaeliqui. pars corporis,pars item animi,pars denis uitiis praelia tes uirtutibus suam sunt adepti gloria,ati illa suis nepo tibiis quot ueluti capessendae uirtutis monumeta post se reliquere.Sed quae nam per Ioue gloria.uirtutis ege hae rede Mel etia possessore Aut quis nisi suaeipius possessor esse uirtutis recte dici potest e Parens tuus antiquissima retrol ad Romanos usq; numerata clarus prosapia quiaε Sed suapte uirtute . & corporis qua est sortissimus . & ain nimi qua prudelissimus multo se fecit clariorem,effecitipui suo su titulos haeres,possessor ait propagator iure dici queat,auplicii & suoμ, & sua fulgeat ipsius ingenuitate. Illius nonae late per Germania nostra est celebre.Manum Italia nouit & Gallia,nemo & Martia sensit Heluetia.Quarum quid e gentiu longo militiae usu,& arma optime do ctus est,& linguam,liberaliu haud expers littera' uirum sese undecus ornatissimum Ostedit. Illum orbis princeps Maxaemilianus,& diligit:& pro eius qua saepius in hostem sortitudine usus est amat. Ea ital stirpe ueniens Nicolae puer optime,sic te te instituito ut tali generis per aliqua morum turpitudinem,quandoquide formae tibi no deest gratia,degener no inueniaris. Quod tum assequoris si ii ertiam prauorul societatE sugies optimis te studiis teldignis 1edulum exhibueris. Illis corpusculi tui florem de centiat at egregia tuam indolem dedicato summoporci cura ut quod per disciplinati speciem animi,tuis de te polliceri uideris,aliquando prestes , dignust parente tuo

filius inueniare.Ne aut uerbis te solummo , nci etiam re aliqua ingenuas ad litteras,unde moribus prouenit in genuitas,inducere uidear,hunc quantuli cisto est momet

pueris enim, sed magnoὸς filiis parentu rogati codeste

2쪽

dentes collusinius de Virtutis victoria libellu Heroilao a

me carmine factum adscribimus Quom tu cum nonnullis aliis de nobilitate adulescetibus apud.D.MAriam scrcnissimam Hungaroiit Regina designata. Dnnam MATtheuiar

S.angeli dia c.Cardinale reuerendissimu magna cum lau de muneret non impati utpote aureo,recitasti. Vnde me

tantilli laboris immo ocii. comuni adulescentiu utilitate assumpti nequaqp poenitet.Laetoro uobis ludi sub imagi ne Virtutis amore,audaciam dicendi teneris attulisse suis annis,quanqua non nescia fore qui id in me studium reli glose sedesis secundu scientiam uituperet,quibus suos tu dos suaso desipietiae laruas semper derisui patentes nos quo nunc ridedo opponimus seria quum ludis pastali bus una cum illis aderimussi uolent respodebimus duna modo inter eos ullus erit seriis locus.Prauitatem Virtutieertante ili Epicuru isti Herculem testem, Carolum diui Caesaris Nepotem adulescente optimu . litis iudicem quetarepsentabas induximus.Quoa qui culpaverit,Cerberosit socius atratori bonorum. Illum tu Nicolae pueri optime Comest praelustris duum mordente no' morde ed exemplo nostro ridedit deuita sensatos imitare-dilige memetol stu diosoru consorte Virtutis no esse ex pertem.Postiemo epistolare hanc admonitione atq; nostra nuc ini testudia sereno suscipe amo, iati eo sa*entior quo mihi

bus es grati'r.Es auteomnibus ingenua

coletibus quam ἐἱ . . ratissimus. .

h vale.

3쪽

Ao Spectatores prefatio.

OVanqua ueteres sapientes,Spectatores humanissim nunqua a discedi studio Beriandulsed iugi meditatione potius percipiendae doctrinae acriter incumbendu sua sere: Sic Iulianus iureconsultus haud ignobilis discere se uelle testatur,si uel alterum habeat in sepulchro pedem. Pithagoras tamen Samius scite & commodem discipulis erudiendis,& bonaru artium doctrina tradenda: diligeia tem quanda & accuratissima temporis atq; ordinis ratio nem seruasse perhibetur, qua, Diogenes in Xeniade em p toris sui filiis instruendis imitari nunqua destitit,qui eos post reliquas disciplinas equitare arcus intendere, fundas rotare iaculari,ais in palestra sese exercere docebat,ut haherent,unde famatu quod ex nimia studioμ ptinuatione facile accidere solet releuarent,atq; inde exercitio recreati alacrius,sortiusq; ad studia a sueta psurgerent,cuius eXerm plum non solum corporis, sed ingenii uegetandi gratia immitantes,liis progimnasmatibus iuuetuti nostrae aptis decentissimita in conspectu uestrum serenissimu prodire fas duximus. Sperantes uestras insignes claementias De mocrito qui fronte semper laeta erat qua seuero Cathonis aspectu magis delectari. Quod si uel pavide nimis aut minus qua par esset agenda efferemus omnia,uestrae do minationes excelletissimae iure atq; facile ignoscent, dum meminerint Theophrastum illum doctissimu in publico semel orare uolentem,non modo non attonite atq; inornate dixisse,sed penitus quasi lupo ut aiunt uiso,obmu tuisse,sed iam aures admouete benignas alis argumentarium plaudo,ut soliti estis,uultu sustipite.

4쪽

Argumentum.

Itae per huius omne tempus anxiae Curast mille,sortis & mutabilis Portenta mille iugiter beatitas Finiso summus quaeritur mortalibus Ambagibusq; mille mens desuditur Sibit mei discors uagatur inscia Illecta laruis & bonis fallacibus Coeli datoris immemor , luti sequa Aeui dies fugaci mutans tempore, Tandemq;,ducta,tracta,uix in orbitam Reponitur uirtutis,& raro quidem, Quam nos breui sub fabula discordiam Boni,malit multa agentem pectora Examinandam regio sub arbitro Et iudicandam proferemus Carolo Nepote Magni qui uiget nunc Caesaris . Aures benignas admouete paululum Uiri,& fauete quod uenit spectaculo.

5쪽

Denus.

Ingredior dea laeta, Salcs & gaudia uobis Adsero conuiuae,cuncti mea signa sequuntor Sunt Arabum mihi diuitiae, sumio Sabari Littoris &rubri gemmae , taec balsama desviIr, Fucus & in uultu lasciuo risus in ore Area ploena choris,& amoribus apta iuuentus Picena domus ganeis,epulonibus atria ploena Omnigenae dapes,& pocula, quotquot Iacchus Miscet,adest placidi quantam uolo gratia somni Strati & mollities,& mille libidinis artes. Militiae sunt ista meae stips ipsa uoluptas Quam meus economus hgiis e sontibus haustam Dispensat uaria pro conditione hibentum. Ito Satan.dato uasa uiris gustanda,Redit Foenore cum mesto stultas ct decipe mcntes.

6쪽

Diuitias Erebi luxum Mercator 3c omnes Desidiae merces propono,corpora uobis Sint animae nobi animas haec pharmaca quaerunt Quiso suam capiat Venerem it noster de ille, Nemo te colit hic,& nauci ducitur orcuso Venus,& redeo sine pharmacopola lucello.

Ah mihi tarde nimis, non tardo uerbere digne Cur non 3c thecas aperis, dc singula tentas Pectora circuiens 'procul i meliori redito.

Satan.

Ah mihi laua nimis,tauo me dignior Orco Quid vexor toties abs te muliere molestae Hoc ex uase bibat. Paphiae quem pascit imago Hauriat de sormas tota quas nocte reuoluat Est & in hoc cornu mentes inflator adimplens Spiritus,& stultae uentosa superbia uitae Unde supercilium uobis gustate leuabo. Hoc 3 simi gula uenalis profertur, eam. Cratis habere licet,nam uendimus omnia gratis En de in hac pera loetalis multa soporisCOpia,qua decimam sumpta dormitur ad horam Miror in hoc circo sperni quae tape suere Grata uiris quibus est uertex obrasus,dc ordo Durior inplicitumi capud tectum y cucullo.

Saepe mihi pater est aliquis deceptiu eremi

7쪽

Hinc autem redeo uacuus,Venus O mea parce Quod uacuus redeo,gemmas qua Pharmaca mallent.

Torue Satan ueteres iliter nequissime nequam Est opus hic puero,canos labor iste repellit Ipse tuas abicias thecas & Pharmaca mande. Nate meae uires,Pharetra cui mille sagittae Has pete non artus hamato cuspide mentes Utere nate dolis & uuhaere percute caeco Istuc tende meis est aptus lusibus ille Huc huc tende puer iaculum matrisq; segittas.

Arcus & en mucroyaec muero nec arciis obaudit Spicula missa cadunt int &si sortius acta.

Ucitus.

Sentio nate meis contraria numina rebus Aemula praeuenit Pallas, docuiti cauendam Menae luxuriae magna cum laude magistram Pallas alens curis mortalia corda, neganslocia,durius haud tribulat quos Iuppiter odit.

IAudio nitentem leuibus,nec in ordine dictis Mel lacessentem, Iudenti alludere par est. Salue diu a venus,scelerumq; licentia salue Uirgo salus hominu saluat si spurca uoluptas. Nomina digna deae, nonumi hospita salue

8쪽

Proch indigna plo mundae ut uertaris in ore Palladis,& nobis impudentissima certas.

Spreta fuit postquam Paridi tritonia Pallas Uictricem latrat Paphiaminimulati pudorem. Cum Iunone mihi semel est duin uicta sub Ida. Siccine damnamus luxum,dum posse negatur.

Pallas.

omnia quae superat uirtutem praedico Pallas Illa parit titulos. traheam . sellast curules

Illa urbes populosi regit moderamine recto Posti dies uitae caste actos.posti labores Praemia militiae nunc durae,sedera donat.

Dcnus,

Chiod presto est Pallas tollitsspondetq; futurum, Scilicet extinctis,& nunc mentibus aufert '

Et spondet pingues clixis cotibus Ossas . . . Sic latices inter furiis prohibentibus ardet Tantalus,& mensas inter tabescit opimas

pallas

AIgor & esuries,restiui caumat coeli Sollicitae noctes,fiugii modestia uitae Ista labore quidem non paruo,tempore paruo Vivere dumi licet,celeres nam uiuitur horas Sint toleranda uiro tanto pro munere sorti

9쪽

Quid fauces aridas , ieiunam uiscera uento Curis & uacuis pallens tritonia pascise Ipsa sitim tolera ensas fuge, semper & alge.

salus.

Florida quid facies quid serica palla dapesue Regales,mollisi thorus, pondust metalli Totat luxuries nisi uasto in gurgite bulla Flante crepans Euro fuerat quae turgida multum, Et toties nostro petulantior obstrepis ori, Quicquid abit mortale putes mortaliae coelum Non capit Astra tenet scelix per cicula uirtus. Illa suae nos militiae praefecit,& armis Undit me natam mihi semper prouida mater Muniit inuictis,Galeam Viden ait Sarissam His ego fido, mea stans tutelaris in arce Diua,Nelas abigo Uigilii oculatior Argo Hos uitiis,nunc hos aditus occludo virago.

Denus.

Deformes, inopeu tibi sint Pallas, & illis

utere militibus, numerus mihi pinguior esto. Miles Acidaliae numero cardi, allicit omnes Foeda placet quibus ingluuies & inertia uitae, Est sortis Eoster ton est . exeicitus uigens

10쪽

Ingenuis auctust uiris. Tel optime primum Maxima Burgundis ali aeuo gloria nostro Iudice te. rostrum nunc utras stetue cadatue.

Atl ego Carolemi te iudice tuta decoro Forsan ero,Faveas o formosissime princeps.

Chara mihi Pallas,sormat armisi decora Uinces ne dubita me patrocinante. sed oro Nostris ut meritis aliquid tacitet rependas . Iudicio si sorte cades ego dentibus istis Stabo tibi uindex, pedibus quatiami Sattinem Horrendum pecus hoc quo non deformius ullum, Fuste meo baratri solitos redigetur ad ignes.

Satam

Siccine me rudas aurite & uilis asellae Sta domine.uindex, pedibus quate mes Satanem. Iami iubam praebe,quatiam tibi poma comast.

Tantisper fatuis nunc his sua bella sinamus guibus impexum dum pectitur occiput illis Foedera non ineunt,nisi spument Ore cruorem.

Iam cnncti taceant,uomui dum uerba recepi Uerbera mandibulas cruor occupat ecce retusas

SEARCH

MENU NAVIGATION