Hieronymi Fracastorii Syphilis siue morbus gallicus

발행: 1530년

분량: 219페이지

출처: archive.org

분류: 시와 노래

2쪽

HIERONYMI FRA CASTORII

Vi easus rerum uarq, quae semiana morbum

I Uuetum, nee longa ulli per se euia uisum i A stulerint inostra qui tempesta te per omnem E uropam , partim s Asiae , Libys per urbes S aevi,st in Latium uero per trima bella G allorum irrupit et nomen a gente recepit. N ec non De quae cura opis quid comperit usus, M agnain; in angustis hominum sollirtia rebus rΕemonstrata Deum auxillia, π data munera earii, H ine canere, π longe secretas quaere e causas δε era per liquidum π uasti per sdera olympi I ncipiam . dulci quando nouitatis amorea ν

3쪽

C orreptum, placidi Naturae suauibus horti :F loribus invitant: π amantes mira Camae me B embe decus clarum Ausnie , se forte vacare C onsultis Leo te a magnis pauliter, o alta R erum mole sinit, totum qua sustinet orbem: E e iuuat ad dulces paulum scedere Musast N e no)ῖros contemne orsus , medicum laborem rQuic id i. Deus huee quondi dignatus Apollo est E i paruis quos rebus ines sua saepe uoluptas . S cilicet hae tenui rerum sub imagine multum N aturae Jati que subrii, o grandis origo . Tu mihi, quae rerum causas, que fdera noscis; Σ t caeli sectus uarios , atque aeris oras, V ranie, sic dum puro spatiaris Olympo δM euriss uagi lucentes aetheris ignes tC oncentu tibi diuino cita s era plaudant)I Ua adeso mecum placidas Dea lude per umbram D um tenues.sume,dum myrtea flua canenti iA 'irWti resonath cauis Benacus ab antris .

4쪽

I nsolitam peperere luem e num tempore ab illo V ecta mori occiduo, nostrum peruenit in orbem iE x quo lecta manus soluens de littore Ibero A usa fretum tentore, uagi s incognita ponti es

δε equora: π orbe alio positas perquirere terras I Pic nans ferunt, aeterna labe per omnes I d morbi regnare urbes , passim uagari P erpetuo caeli uitior atque ignoscere paucis . C ommerci ne igitur causa accessis putandum est

D elatam contagem ad nos a quae parua sub ipsi P rincip)s, mox O vires'pabula sensim S uscipiens ,sese in terras dissuderit omnes e

V t saepe in stipulas cecidit quum forte fauiro

D eface neglectam pastor quam liquit in arvo. I sta quidem tenuis primum, simitus moranti I ncedit: mox ut paulatim increuit eundo, T Ollitur iis uictrix messem populatur, o gro V icinum i nemus: flammas quesub aethera iactat. D at sonitum longe crepitans Iouis auia flua aE t caelum late circumi campi s rellicent . a iij

5쪽

At uero, si rite fidem obseruata merentur , N on ita censendum et nec certe credere par est E sie peregrinam nobis, trans aeqvora uenam C ontagem: quoniam in primis ostendere multos P ossumus, atractu qui nullius hanc tamen ipsam S ponte sua sensere luem: primi que tulere . P raeterea π fantum terrarum te ore paruo

C ontages non unasimul potuisset obire. A spice per Lat' populos ut que herbida Sagrae P ascua, o Ausonios saltus, Iangis orae A rua colunt: dpecta Tyberis qua labitur, π q*oE ridanus centum fluu's comitatus in aequor, C entum urbes rigat,'placidis interfuit undis. V no non ne uides ut tempore pestis in omnes S aeui,t c ut sortem pariter transegimus unam eQ uin etiam externos eadem per tempora primum

E xcepisse Ierunt: nec eam cognouit Ibera G ens prius,ignot m quae scindere puppibus σεμονδε usa fuit: quam quos disterminat alta Pyrene, Atque fret'Wis Alpes cingunt, Rhaenus, bicornua

6쪽

Q uam reliq,quos lata tenet gelida ora sub Arcto. T empore non alio Poeni sensistis,stomnes ut laetam Aegyptum metitis Jarcunda que Nilo δε rudis Palmiferae fluas tondetis Idumes. Q uae quum sic habeant sese et nempe altius isti .. . P rincipium labi, rerum que latentior ordo, N i fastoro grauior que subest in maior origo. Principio quae in terris,quae que aethere in alto,

A fimari in magno,Natura educit in aurast

C uncta quidem nec sorte una, nec legibus Udem P roueniunt: sed enim quorum primordia constant Ε'paucis, crebro ac pastim pars magna creantur. R arius ast alia apparent, o non nisi certis T emporibus sue , locis ue et quibus uiolentior ortus , E f longe sita principia: ac nonnulla, priusquam E rumpant tenebris π opaco carcere noctis,M iste trahunt annos: syatiosa que secula poscunt. Τ anta ui coeunt genitalia semina in unum. Ergo π morborum quoniam non omnibus una

7쪽

Ε f sucius ortus habet, ρν primordia praso . R anus emergunt aby ; π post tempore longet in D issiciles causas, o inextricabile fatum , E isero potuere altas superare tenebras . S ie Elephassacer Auson)s incognitus oris,

De genere hoc es dira lues,quae nuper in auras E xjtio tandem sese caligine at atra E xemit: duros que ortus ,'uincula rupit . Q uam tamen aeternum quoniam dilabitur aeuum)N on semel in terris visam, sed sepe fuisse,

D ucendum es t quanquam nobis nec nomine uota H actenus illa fuit e quoniam longaeua uetustas C uncta situ inuoluens , ores nomina delet: N ec monumenta patrum seri uidere nepotes. Oceano tamen in magno sub sole cadente Q ua misera inuentum nuper gens incolit orbem, P Uim Oritur: nullis, locis non cognita uulgo est. V Age adeo rerum cause,atq*e exordia prima, Et caelo

8쪽

Ε t caelo uariare, longo tempore possunt . Quod istis fert Jonte aer fidonea tellus iH uc tandem annorum nobis longa attulit aetas . C uiuiforte suo si cunctas ordine causas ει sise cupis : magni primum circulice msndi uantum hoc infecit uitium et quot adiuerit urbes. μum animaduertas , tam uastae semina labis E se nec in terrae gremio , nec in uel uore poste H aud dubie secum fatuas,reputes que necesse est, P rincipium ,sedem mali confisere in ipso A Fre, qui terras circum diffunditur omnes rQ ut nobis sese insinuat per corpora ubi, , S uetus, has generi uiuentum immistere pestis. A er quippe pater rerum est. Os briginis author. I dem saepe graues morbos mortalibus affert,

M ultimode natus tabescere corpore molli , E t facile assectus capere, ais inferre receptos. N une uero quonam ille modo contagia traxit,

A ccipe et quid mutare queant labentia secti . In primis tum Sol rutulus , tum Adera cuncta

9쪽

Τ ellurem, liquidas, aures, atque aequora ponti I mmutant,agitant' s: utque ipso fdera caelo M usauere uicem. π sedes liquere priores et S ic elementa modis uariis se grandia uertunt. δε θice ut hibernus rapidos ubi flexit in Austrum P hoebus equos : nostrum videt depresior orbem; B truma riget: durat s gelu: θargirque pruina T ellurem rogelida glacie uaga flumina sistit. I dem , ubi nos Cancro propior spe auit ab alto,

V rit agros: arent nemora sitientia pratarS ice g. puluereis aestas Aquastescit in aruis . N ee dubium, quin π noctis nitor, aurea Luna, C ut maria alta,omnis cui reru obtemperat humor:

uin π Saturni grage lydus, o aequior orbi S fessa Iouis,oi pulchra Venus ε,σ Martius ignis, R e reliqua astra etiam mutent elemeta, trahans s P erpetuum ro late magnos dent undique motus. P raecipue sedem si quando plurima in unam

C onuenere i suo uel multum deuia cursu L onge alias tenuere uias . haec scilicet annis

Pluribus

10쪽

P luribus, e rapidi post multa volumina caeli E ueniunt: Dys fata modis uoluentibus istis. V t uero euenisse datum est: numerum dies, E xegere suos , praefixis tempora falsi P roh quanta Aerios tractus Jalsa oequora quanta, Τ esturamque manent . alibi quippe omnia late

C Mentur latia in nubes: caelum imbribus omne S Oluetur: summi, , uoluti montibus amnes P raeeipifes secum siluas ,seum opera saxa, S e cum armenta trahent,medius pater impete magno

Aut Padus,aut Gangessu π πemora alta, mosque T urbidus,aequabit pelago freta lata sonante . R estates alibi magnae condentur: π ipse F lumina teluncis flebunt arentia Nymphae.

A ut uenti cuncta inuertent: aut obice clausi Ε xcutient tellurem imam,'cum turribus urbes. F orsitanis tempus ueniet, poscentibus olim N atura, fatisque Deum, quum non modo festus N unc culta,aut obducta mari,aut deserta iacebita

V erum etiam Sol irae,nouum quis credere positi

SEARCH

MENU NAVIGATION