De M. Fabii Quintiliani vita: Progr

발행: 연대 미상

분량: 38페이지

출처: archive.org

분류: 미분류

5쪽

ei offentit diei vi sis iiii sen

9쪽

x tituens, si Quintiliani institutione oratoria in paleium semionen tranalem, a Germantea eloquentiae, qua una eum amor patria ae rei publieae inviaeaei in dies, a sidia ferrem probatissima, operae pretium visum est, a vitam summi moderatoria Romanae Iuventutis exponerem antea et illustrarem. Quo onailio nou mihi hasnendum iudieari, hieommentationem inspexeram abiummelio seriptam et anno MDCCCXLIII. Gottingae editam, Proseamma Gymnasii Gottingenais qua Mai auctor magniae a pleatur, et, quod ant, quiore vitae iananae aeriptores, sis. Antonius, HI ,' Baslus,' aheleius, sanis , εὶ ipse denique clarissimus theorem Fabianorum editor, piadi tua, nutavissent, visum animum et indolem Quintiliani se expositae in eas poni tur, tamen neutiquam Mepraestitima videtur, ut qui avias ea extem , ad vitam Fabianam vectantea, nee his ipsis quidem satis rael omne attigerit, de indola vero emat ut summi magistri nitin fere dispa-ariti Misaam ego laesam aeripturam nominis, quam aintaianum nee vero Quinetaeanum n ovum et ideo probabile ait, quod vox deseendi a Quintili is a Quintus, quineis autem,ela derivatur a quinque, es nemo Romanorum nee dixerit unquam nee seripserit, quoniam di gianimum eat ad pronunῶandum, tum luaeriptioniblia Iapidola fere omnibus eonfirmatur ' ad patrem Quintiliani transeo, uiua ipso mentionem sine Mat. r. s. d. I. uia de eo senem, figurarum disputat, quod aut similitudine aliqua voeum, aut paraua aue eontraelia, eonvertereti ae aures et exestaret , t eur me inquit, prohibeat pudor uti dominatis exemplo Βιων meus eontra eum, qui ae legationi ti nomismian dixerat, deinde vix paues diebus insumptis, νε insecta redierat, Non exigo, α --arisaeis timeto, immorare. uati sententiam patria sui

ridetur Quintilianua petisse ex oratione iust publiea vana, atque apparet, patrem Quintiliani in

rhetorem frias non plane haeum

a Bibliotheea isparin vetus. P. I. u. 3I - a. a Annales ulvillimio s. Iis Quintillani pa -- dispoina. Masae alas. 1 metionalis historiqua et eritiqua. a. v. Qvintilleas. 4 Bibliothaea latina. Eeneati p. 56. Dan praelatione oditionis suae. D et spatiling. praefat. p. XXV. . nonia miti lamem M omnlisa vi unumqua nummum qui pressinant uulnetnianus e quo aetati Augusteaea. Atia ratio ast in nomina gentis Quineti εὐ-o, ut opinor, mora Patrisorem, ad antiquam or uem suam temndam Meam illam scriptionem a diis spera radavit. At Quintillan- rhetor videtur tus esse loco non admodum in tri.

10쪽

in M. Senem in libras eontrovera amisi his memorat Hatilianus , primum in eontroverata de illo, qui fingebatur debilitasse expositos, ut per mariata ea a Minutalo peeuniam ab avis emungereti Cire hune, ait d. a. p. da. d. mponti sensum est ne et Q inta nodietuar Neseio, utrumn vos miserabiliore dieam, quod alimenta aeripitis an quod hiae datis. Aeeipitis enim, quod debiles estis, ei datis, per quam disitis satis. Quo Ioeo quidem agnoseere mihi video similitudinem quandam eum sententia a Quintiliano in institutione oratoria p. d. m. Iaudata, tussium die παροvομασιας uiuadam alvo annominationis. Quare non dubito, quin Quintiliantis illa M. Seneeae pater fuerit Fabii nostri, praesertim eum temporum ratio bene eo ruati Nam M. Annaeua Senee seripate eontroveratam Istros imperante sterio, ante annum igitur 57. p. h. n. Quintilianus autem noster, ut posthae demonstrabimus, anno M. p. Che natus eati alta Ioeua M. Seneea legitur in praefatione lihel quinti ontroversiarum p. I 8. mponi. APertinere, inquit, autem ad rem non puto, quomodo L. Magiua, gener . Iavi deesamavarit, namvis siquo tompore suum populum habuit, quum inam homine non in ipsius honorem audarent, ae in oeeri ferrent; quomodo L. Asprena aut Quintilianas senex deelamaveriti Teanaeo tuos, quorum fama eum ipsis extincta ati nune loeum omnino non intanaxime videtur nummia I. I. p. a. eum dieati Quintiliani istiua mention Dei Sanee ut mortuis . teanaea, inquit, illos, quorum fama eum ipsis anatinvita Itaque -- roser adriasium, A. natam, Quintilianum. At tum Sa--a dieandam exat Asa ne vaso tuos. Ili, quorani Laisa -- .sia Mineta est, alii aunt dae amatores ohaearissimi Mainua, avrenas, Quintilianua --, aliquam eris, si non gloriam a vaesema oeia Muti s--- - Sed tua Quintilianas, AL M-a a bonis ontrovaesia anaa, alvo vigebat aliam alve a Metuaest it, hoe aetes tum est, at in nonis Quintiliani, qui anno a domu- natu ait, me non potuisse a -- ω a via ideo erediderim, quod ais halario non minuasaeam et amaris ae disciplinae a patra in suium transire solebant Et videtur mihi quidam Senaea, quum in eodem libro duos Quintilianos ommemoraverit, aliorum Quintilianum, Iterum Quintilianum senem appellans, .uaeri patrem et filium indie se. Utrumque aulam et avam si atram Quintiliani nostri non admodum clamime vel hine intelligas, quod ipsa non omissurus sui et daeus familia auae

Utu tamen tuu eat, videtur Quintilianus artem orandi quasi hereditate traditam aeeepissa et ab ira Patre egregie ad eloquentiam formatus at institatu Mae, id quod ipso pluribus locis aisnifieat, qui dem multum taesunt ad annum, uiuua ipse natu ait, eonstituendum. Nam primam Inat. 10. 1. 24. AEt Pollio, inquit, a Memalia desandarunt Gadam et nobis puerisisaas asa pro Vol sano Catulo, - Domitii Afri, Crispi Passioni, Deiam Lassi oratione ser hantae. Passienus autem ille orator per fraudem Agrippinae uxoria, quae maleimonium Claudii. Imperatoris appeteret, periit a. s. p. chr. Cf. Se l. et in uvan Sat. 4. I. umine l. T. Itaque oratio illa a Quintiliano Iaudata ad summum serri poterat a. 48 quis anno

Quintilianus quum eo iam eruditionis pervenisael, ut h4ua odi oratione e gnoaeeret, et aetatis deesino fuisse videtur, neque vero, io aes ex Od.el eorumque eomaeqmoret sexationibus, qui a M. Quintilianum natum με putant, poterat a. 48. esse Puer sexennis.

Allor, qui ad aetatem Quintiliani pertinet, Me rariptura l. a. d. l. ubi do fingendas

voethua latinis disseritia 4,Nam memini, inquit, juvenis admodum inter Pomponium ad Senoeam praelationi cesso traeistae , an indua siminat in Dagoedia in vomuisae ,,uoc

SEARCH

MENU NAVIGATION