Euripidis Tragoediae duae, Hecuba & Iphigenia in Aulide, latinae factae

발행: 1522년

분량: 156페이지

출처: archive.org

분류: 시와 노래

7쪽

REUERENDO IN

JVUM IN ANIMO STATV

stim Praesul ampli sine uerteiadiis graelos authoribus re Theologica, deii ima mortalem, q3 Migne sophisticis nugis deprauata,si uirili mea urrestituere,ur

adiuuare ne statim iuxta Graecoria adagone, π ε' HG κεὐαια ιαμ piditari inderer, ad tantu munus Diotis ut aiunt j edibus irrumpere uisium est mihi pruus piculum facere Φ notulissem opera in utrius cp tkPguae si udiu insumpta, idq; in re dissicillima quide illa, sed tame prophana, quo pariter & negoci j dissicultas ad meditatione conduceret, & si quid esset peccatum citra secram scripturaru iniuriam,splius uagenii piculo peccaretur.Itaq; duas Euripidis Tragoedias, Hecuba& Iphigenia in Aulide, latinas facere sum aggrestus,

siquis forte deus coeptis tam audacibus dexter aspira/ret: Deinde quum uidere ostis instituti specimen non displicere uiris utrius in linguae calletistimis quos profecto iam aliquot habet Angelia, liceat modo uerum citra inuidiam fateri quovis in genere doctrinae,uritaliae totius admiratioe dignos in intra pauculos mescis, Musis bene iuuantibus ad umbilicum perduxi. duato cum sudore id ij demum expientur, quicussin e D

dem palaestram delanderint. Etenim quit illud ipsa ex bene Graecis, bene latina facere, sit ciuis odi ut singularem

8쪽

gularem aliquem requirat artificem , O solii se nis utrius copiosa, parataq; stuppellectile ditissimis,

uerum etiam oculatissima,uigilantissimumcp adeo ut culis iam aliquot nullus extiterit, qui in hoc munere omnibus eruditora calculis probaretur facilis nimira est corveetura, quantum fuerit negocii,carmen carmine reddere,pra erum tam uariu & inui talum,idq; ex authore no modo tam antiquo, eoep Tragico, ueruetia mirum in modum presso, subtili, excusso, in quo nihil odiosum,nihil quod ues adimere uel mutare citra flagitium queas, praeterea qui in tractandis locis ine toricis tam creber sit, tam acutus ut passim declamare uideatur. Adde nunc choros,nestio quana affectatio ne adeo obscuros,ut Oedipo quopiam, aut Delio sit Opus magi S, quam interprete. Accedit ad haec codsecum deprauatio, exemplarium inopia, nulli interprotes,ad quos confugiamus. Io minus admiror,si ne

hoc quidem felicissimo iaculo quisu Italorum ausus fuit hoc muneris aggreddi, ut Tragoediam aliquam,

aut Comoedia uerteret, qua Pliares Homero manus

fiat admoliti, inter quos etiam Politianus ipse sibi non satisfecit, avidam Hesiodum tentarit,nein id satis feliciter .alius Theocritu sit aggressus sed multo etiam ii,

felicius. Deniq; quia Franciscus Philelphus id quod

post institutam interpretationem congnouimus)Pri mam Hecubar scenam in oratione quadam funebri traduxerit , sed ita , ut nobis alioqui putidulis, uir tantus animi non parum adderet. o porro nec tari tis ex

9쪽

iis exemplis,neo tam multis operis dissicultatibus deterritus magis, Poetae huius suaviloquentia plus cpivellita quam illi tribuunt etia inimici,allectus, rem hactenus intentatam non sum ueritus aggredi: futurum sperans,ut etiam si parum praestitissem, tame candidilectiores uel hunc meum conatum laude aliqua digna ducerent: porro maligniores saltem ueniam darento peris tam ardui nouo interpreti. axme quod ad cinteras dissicultates ipse prudens no mediocre pondus adiecerim ,mea in uertendo religione,dum conor quoad licet, canici poematis figuras,qiuasq; filum re praesentare,dum uersum uersui, dum uerbu pene uerho reddere nitor, dii ubiq; sententiae vim, ac ponduSiumma cum fide latinis auribus appedere stuΘeo. Si ue, quod mihi non perinde probatur illa in uertendis authoribus libertas ,quam Marcus Tullius ut aliis inmittit ita ipse pene dixerim immodice)usurpauit:siue

quod nouus interpres in hanc malui peccare partem, ut superstinosior uiderer alicui potius,quam licentior, id est ut littoralibus in harenis nonnunquam haerere uiderer potius, quam fracta naue medius natare fluctibus alui committere,ut eruditi candorem,& concinnitatem carminis in me forsitan dejderarent, cp fi dem. enio nolui Paraphrasten professus eam mihi latebram parare, qua multi suam palliant inscitiam, ac loliginis in more, ne deprehendantur, suis se tenebris inuoluunt.lam uero quod Latinae Tragoediar grandiloquetiam, ampullas, Sc sesquipedalia ut Haccus ait uerba

10쪽

uerba hic nu siqua audiat, mihi non debet imputare, si interpretis ossicio funges, eius que uerti, pressam sani tate, elegantiain reserta malui, u alienu tumore, A me nec alias magnopere delectat. Porro certissima in spe vocor fore,ut hic labor meus quu aduersus iniquom inlunias sit egregie tutus tu candidis,Zc aequis gr atissimus exeat excelletissime pater,si tuo quo calculo finerit coprobatus,que emem in tanto ornatissimorum principu nuero facile mihi delegi,cui meas hasvigilias consecrare,ut que unu ps exerim praeter summu so tunae splendore, literis, eloqueria,Prudelia, pietate, modestia,integritate, positremo singulari quaaa erga b nam literaru cultores benignitate,sic praeditu,Ornatu, cumulatu, ut it stud Primatis uocabulu in nemine ma gis copetat,q in te,q no solu ossici j dignitate, ru multo magis Oim uirtutu genere primas teneas, ide 8c rogiae aulae praecipuu ornamentu S ecclesiasticae digni tatis unicii fastigiu.Quod si mihi congerit,ut hoc moum studiu probet a uiro tam probato,rfecto nec hactenus exhausti laboris me pc tebit New grauabor in posteru maiore conatu remTheologica adiuuare.

Vale. Κ Erasinu in eoru numeru asicribito, tuae Pa ternitati toto pectore sunt addicti. Londini. IX.Ca. .

State Poetas doctus appellat Maro

Cygnos, Guillelme praesulum eximium decus

SEARCH

MENU NAVIGATION