Solanorum generumque affinium synopsis: seu, Solanorum historieæ editionis ...

발행: 연대 미상

분량: 63페이지

출처: archive.org

분류: 식물학

1쪽

E. BIBL. RADCL.

4쪽

SOLANORUM

GENERUMQUE AFFINIUM

SYNOPSIS,

SOLANORUM i ISTORIAE

EDITIONIS SECUNDbaerat, RARIUM,

AIM CI ARACTEREM DIFFERENTIALES REDACTUM L SERIEM NATURALEM , BAAITATIM ES STATIONESQUE SPECIERUR BREVITER INDICANM; AUCTOR R

D. M. M.

MONS PELII

6쪽

PB EMONENDA.

rum i in lucem protuli, ineunte jam anno millesimo octingentesimo decimo tertiori favente et consiliis adju vante Magistro celeberrimo et Amico me carissimo De Om lolle. Cujus veris materiae a bibliothecis herba riisque clariss Du suam, De Condo e et Botache , ab herbario et horio medicius Facultatis haustae fuerunt Pοstea Parisiis in variis bibliothecis in herbariis Musaei historiae naturalis , etiam in herbariis illust. D. Des-j nictines , Iussiere,,umholad et Boiuland Lamqrostet Alchetrdia in ei aeribus prius tomen expensis acrius verset tus sum varia collectanea , Bolanici celeberrimi supra citati cet hic grates accipere velint benevolomita radicierunt. In variis herbariis attent inspectis,

reperi multas species quas tantum in peribus perleg ram, multas et novas detexi saepe cum notis, e plantis solo natali crescentibus excerptis, praesertim in herbariisDD. Asthard mmholidit Bovianii Singulas sphies de cribere et delineare operam impendi Moc modo species et effigies late auctae sunt. Etenim ante Susceptionem meam, Solano simul et initheringiae et Lycoperaicia tantummodo iumerum ira exaequabant. In prima tamen editione acti species et a leones reperiuntur. Duobus abhinc annis, D. Pοiret encyclopsedis methοdicae partem botanicam tractanti, patefeci novas species descriptas ferme eodenae

tempore quo in lucem edidit articulum de Solano a)

7쪽

disserentes, duil articulus has species mi ine Ex quo

tempore, plurimae et novae cοmparatae sunt, adeo ut ira praesenti aio explent. Denique comparavi 13S tabulas quodi continent i. speetes novas , nondum delineatas Specierum maxima copia, agnitiones accuratissimae , modus et ordo, editionem necessario postulant novam. Hanc brevi in lucem edituram, quantum possibiletost, perfectam essicere cupiens, necesse habui prius publieare catalogum cuiuscumque specie quam Comparare pοtui, et propria forma designavi, nomine auctoris addito synonymia pauca et brevi habitationum stationumque indicatione. Sic Mianicis patefaciendo hanc specierum seriem, rogo eοs ut quas possident publicare vel mihi eas communicare velint, ut eas describere et delineare liceat. Ηοc modo, haec nova essiti accuratior et utilior erit. III signa grati animi accipiant qui mihi ab illis reperta communicare POSSent. Datham convelli, die is Septembris 3816.

8쪽

SOLANORUM GENERUMQUE AFFINIUM

CONSPECTUS SPECILRUM.

Bah. in Paato Provincia. Ain mei . v. s. h. n. et B.

9쪽

. r. DENTATUM L. sub villosum , ea ille herbaeeo , foliis stipulatis inaequaliter innatisectis , segmeritis oblongo-a QV- minatis dentutis , Pedunculis Pedicet usque saepe bracteatis , calyeinis laciniis eo rolla reviori hias Dian. e. a. inses. icto Bet. Hah v. s. h. Thiha Dd. S. L. RIRSUTUM L. hirsutum , caule subherbaceo, foliis ali putatis inaequaliter pinnatisectis, segmentis dentata-crenutis, Pedicellis interdum bractea iis , calyciuis laciniis corollam suh- aequantibus. - mmh et Bonpl. inees. Dun. d. a. inees f. 83. Hub iis agris Peruvianis Prope Loxa .ri v. s. h. . et B. J6. L. HUMBOLDTII L pilosum , pilis diversis foliis inaequaliter Pinnati sectis , segmen iis incisis subtus glaucescentibus, Pedunculis pedi cellisque e bractentia , calycinis laciniis eo mTolla duplo brevioribus. Dun Sol. p. ia. - S. Ilumboldtii.

II ah in America meridionali ad fluvium Rio egro. v. v. h. M. et Par v. s. h. B. et B. JT L PYRIFORME L. Pilosum, pilis diversis, foliis inaequaliter pinnati 5euiis , segmentis incisis subtus glauceseeu tibias, Pedunculis pedicetiisque ei, ractea iis , calyciuis laciniis Corollam subaequanti hus, hac cis obconicis. Don. SOL R. 12.

8. L. CRRASIFoM . L. Pilosum , pilis diversis, foliis inaequaliter pinnatisectis, segmentis incisis subtus glauceSCeutibus , calycinis laciniis corollam subaequantibus , accis Sphaericis Dian Sol. R. 13. - . lycopersicum. . L. R. LI. Edit. I. R. 8S. - . Pseudo, loecoPersicum. Dcq mre.

Bab. in locis maritimis Peruviae , in tortis cultum Ss v. v. h. . ly L. SCULENTUM L. pilosum , pilis diversis , foliis inaequis liter Pinia viiseet ista segmentis incisis subtus glaucescentibus, floribus pluri hias coalitis , accis torulosis. Dun. SOL

Dab iti America calidiore V v. v. h. M. 3

10쪽

SPECIES morum SATIS NOTA.

III SOLANUM.

CΗAR DIFFER Calyx monophyllus , Persistens , -Io- divisus corollii monopet alari rotata , --S-6-divinari antherae . , , , oblongae, apice Poris duobus dehiscentes, baccati-3-.-6 locularis.

CONSPECTUS SPECIERUM.

' Aracemis cor moOsi torminratibus. r. S. TUBEROSUM. S. radice tu hera gerenti , caule herbaceo, foliis impari-Pirinalisectis , segmentis inaequalibus , alternis minutis, Pedicellis articulatis, corollis S-angulatis. Dun. GL R. 3S. L. R. L I. ed. I. R. 8S. - CIMS. Amst. I. I. g. R. Tv. io 'Bab in Amerieari colitur ubique v. v d Varietates .

a. S. COMMERSONII S. ea ut herbaceo , foliis pinnatisectis sublyratis pilosis, pedicellis articulatis , corollis S-fidis Dian. l. a. d. infestat. 133. ' An cI. -RI. 3. n. q.6. Ilah. in America meridionali es Commorsori. Ov. s. h. Mus. Par. Radix ignota Assinis valde . tu heroso. 3. S. APPENDICULATUM. S. caule herbaceo scandente, foliis ternati-quinatisectis, infra petiolum stipulatis s. appendi- tralatis racemis corymbosis Patauinoris. - Humo et Bovi. ineae Dian. Ol. d. a. inere icto ris 'ti ab in imperio exicano prope et uente de Dio inter Mexico et Acapuleo. v. s. h. Η et B. I . S. PINNATUM. S. caule herbaceo ulcato , foliis impari- Piunalisectis , segmeitiis decurretitibus , a viis corymbosis DisitsEsrib COOste

SEARCH

MENU NAVIGATION