Cititorind. Hinc Nunc

발행: 연대 미상

분량: 80페이지

출처: archive.org

분류: 화학

1쪽

Florentin Sinarandache Cititorind. Hic et rata DCα-Lecturi instante oraclea, ZOIS

Florentin Smarandache CITITORIND. Hic et NUNC

2쪽

CUPRINS

Florentin Smarandache CITITORIND. Hic et NUNC

α- Ecturi instante

3쪽

Florentin Smarandache CITITORIND. Hic et NUNC

4쪽

in Astarenta, avem in fata cloar uri mogaic de notite laPrima mana, SimPle ConSPECte, ora Adnotari PerSonale, farct interpretari, cum se practica, fara judecab de valoare, nicti muli sati mal pubia pompoase. Nibte lecturidorit expeditive, diagonaligand textui in cautarea

Florentin Smarandache CITITORIND. Hic et NUNC

α-Lecturi instante

5쪽

Cand am primit manuscrisui acestei plachete de laprofesorial de la University of New Mevico (hi fragmente

Atlanticui sau Pacificul (pentru Florentin Sinarandachetret,uie Ca e deja totuna , in gari de tren hi statii de

Florentin Smarandache CITITORIND. Hic et NUNC

6쪽

cu lan maxim de dinamism. Suntem intr-o temporalitate fara timst, instiantia, dar totodata, diariativia. Incarcatura aceasta de paradox trebuie sa fisatisfaciat intens popilete intelectului promotorului curentului paradoxist in literatura (hi, mai noti, in

Completarea livresca hic et nunc IIII Se refera, inSA, la o temporalitate a lecturii, Ci, daca e sa judecam dupa Carrate Conspectate, la Chiar timpul actuat, de aici es de acum, la timpiat triait. Caci navigam sobria intre Amin

Maalos p btefari madulescit, dar ' frivoli Zam Cu Jose Silva sau Daniel Roxin, citim diri card dar s de pe

α-Lecturi instante

7쪽

despre hic et nunc . Intr-o lume academica in Care libertatea de expreste are inca suficiente ingradiri, intro lume academica inca marcata de uia discurs ex Cothedria, Care persifleaga lecturi non-academice SAUvigiunile alternative, profesorul pare a Zeflemisi (hi nuar fi prima data : nihil novi nisi Commiane CONSENSU, unde Consensial este detinui (Carevasagica, priZonieri alunei clici auto-elitarde. De altfel, intentia este pusa in relies de motio-ulplachetei. E de recitit, lar eu voi relua concluZia lui Robert Heinlein, caruia it este imprumutata doctre Primarea, Caci gandui fermenteaga de la Terentius(Homo stim, nihil humoni o me cilienum puto , dar e tot mai grau in urenturile noastre de specialigare absoluta: ecio ligotion is for insecta. DE ACEEA, SI Cititorim, ne indeamna Florentin Sinarandache. A Cititori este, evident, hi mal muli, dar bimai pta in decat o Citi. Sa vedem partea Unde e maimuit. Creat evident prin contaminare Cu verbiit iactitori, profesorul de la Gallust ne re-affirma, intr-o lume

Citirid mereu, deci Cititorind, Clitorim. Ne Clitorim, Cati in te uniane. O fi fost la inceput clivontui rostit, dar in

α-Lecturi instante

8쪽

citit oriri, dincolo de selecba textului s de selec iamlegului din textele selectate Scriitorul, cu destinui calatoriei inibatice in vene (caci Ce Alicem a insemnat exilui, prin lagar ), absorbitor de

gratuit crudia Ci o explere de lip phormia os . Florentin Smarandache se of era singur sacrificiuiui, in prima gi de Thargelia, pentTU SANArea Celabi. ACESta ESte, Cred, mesajul pe dedesupi at acestui demers: imboldul adresat celoriatra de a citi se studia ContinUu, clar intr-o stare alsa (eliminand hagajele formale), Ca uri fel de pote qare continua de sine

Florentin Smarandache CITITORIND. Hic et NUNC

α-Lecturi instante

9쪽

(similara LTP-ului diri neurologie, dACA IIII E PTER fortata analogia , de a nu adorini in prefabricate scolastice, de a ne salva minrale prin Cititorire, de a nectitori laras hi lara . Non sollam Ormis sed lihris, unde Ormele pol si hi toate imbucaturile siluite hi regurgitarite inevitabile Cu carene cadorisebie educaba formala. Un alti et de iZhavire, cum Ar veni. Hic et NUNC, dar de Centi, hic et V hiqiae.

Florentin Smarandache CITITORIND. Hic et NUNC

10쪽

Amin Maalo LE DEREGLEMENT DU MONDE. QUAND NOS CIVILI SATIONS S EPUISENT. Paris: Grasset, actos

e Le monde presente de nomhreux signes dedereglemEnt. e Dereglenient intellectuet, CaracteriSE PAT Undechainement des affirmations identitatres. e Dereglement economique et financier. LAplanete entiere se place dans une Zone de turbulenCES.e Dereglement climatique, resulte d lane longue pratique de i irresponsabilite. incompetenCe morAlE. Comment ori en est arrive la e Comment on pourrati s en sortir

Florentin Smarandache CITITORIND. Hic et NUNC

SEARCH

MENU NAVIGATION