Flora petropolitana sistens plantas in gubernio petropolitano sponte ...

발행: 연대 미상

분량: 378페이지

출처: archive.org

분류: 식물학

11쪽

AUTOCRATORI ODERATISSIΜΟ,

PATRIAE PATRI CLEΜENTISSIΜo

Floram hanc Petropolitanam

subditissimus

13쪽

S. Operae pretium esse putamus paucis exponere hujus opusculi rationem Clar. Vir Stephanus Κrastheninnilio quondam Bolanices et Historiae naturalis Professor Petropolitanus, absoluto decem annorum per Sibiriam itinere, ad Bolanices proVinciam Petropoli administrandam evectus ex professo totam Ingriam peragrans plantas obvias studiosissim examinavit, accurate descripsit, doctisque observationibus illustravit, easque ad methodum Myen disposuit, atque codicem suum manus CriP- tum plantas 5o Continentem, ante mortem suam, Academiae scientiarum tradidit Hunc codicem clar. Vir David demorte ex archivis Academiae protractum ex Ammanni, Buπ-haumii, melini et Siegesbeckii operibus auAit, Plantas obvias diligenter a se observatas inseruit methodoque Linnaeana secundunt Systema Naturae editionis decimae disposuit, atque anno II 6 I, sub nomine Floraeongricae prelo submittore Curavit, deinde anno II 6 Appendicem plantarum a Celeb. Viris Erico Laxmanno , athio , omonosovio et Staehlino detectarum addidit, asserens que in sua Praefatione pag. 6. Eari publici juris facere oo,,ideo, quodangrica tellus prodira plantas in aliis ,,Imperii Russici, aut proximia vecta provinciis idesideratas, sed ut Ingrica etiam exstaret Flora,scum europaeae sere omnes Prodierunt. ,

14쪽

Nunc vero aliae sunt rationes, cur haec I ra Petropolitana in lucem prodeat. Nam ab eo tempore scientia ipsa botanica maxima adepta est in- Crementa Characteres novi detecti sunt dei itiones ac phrases botanicae CCuratiores pleniores que celib. viris murrayo, aquino, Scopoli Crantalo,

Wildenowio, Wiggersio Iuste vio Gmelino aliisque factae sunt, multisve observationibus ornotae ita, ut plurimae plantae a botanicae tyronibus faciliusquam antehac dignosci potuerint, quod coram in lectionibus publicis discipulis meis non semel demonstravi. Deinde ucta quoque est necessitas urgentior edendae hujus Florae ob auctam multitudinem Medicinae ac Chirurgiae studiosorum in duobus amplissimis Nosbcomiis Petropolitanis, pedestri et maritimo, quorum ibi plus quam ducenti sumptu Imperiali aluntur, et inter caeteras scientias etiam Bolanicem addiscunt stirpesque indigenas cognoscere Cupiunt exemplaria vero Florae Ingricae sunt jam distrata, unde illi in hac re penuriam patiuntur. Itaque ut illis praestantissimis auditoribus meis

Bolanicae que cultoribus ingenuis succurrerem in animo constitui, plantas circa Petropolim Crescentes tam eas, quae in Flora Ingrica Trastheninniko vii a Gorter enumeratae fiant, quam novas a Sanno 775, et sequentibus, atque postea a Celeb.

viris udolpho , Boeberoque detectas, quae in descriptione Gubernii Petropolitani a clar. Georgimemorantur, aliasque Curatius perlustratas gene-xice ac specifice describere, sub nomine Florae Petropolitanae, nam plurimae earum in ipsa urbe ei non adeo procul ab urbe in hoc Gubernio proveniunt: atque non ideo, ut etiam Petropolit a X- staret Flora, nec pro eruditis botanicis, sed ut habeant studiosi nostri etiam tyrones elenchum, undae

15쪽

III plantas indigenas hujus Gubernii sibi notas secere

possint. Qua propter ex Variis clarissimis auctoribus, Μurrayo melilio , Iuste vio, Wildenowio, Moen-chio sitis Flora austriaca portatili, Aliisque omnia ad meum scopum pertinentia excerpta, eorum auCtoritati innixus, quod grato animo agnosco, summa

qua potui cura hic in utilitatem diligentissimorum auditorum meorum digessici disinitiones Iurimas

amplificavi , iconesque plantarum ex eorum quo que operibus citavi. Locos natales ubique sedule Per viginti quatuor annos a me obser atos eo SPraetuli , qui propiores ab urbe Petropoli essent, ne juvenes botanophili, ad stirpes querendas, longo itinere indigeant ; attamen nonnullos breviter assignare Coactus fui annotato nomine auctoris inventoris, ubi mihi, tam ob officium medico- praCti-Cum , quo ero annos in Nosocomiis quatuor legionum praetorianorum fungebar, quam ob alculum renum et vesicae, quibus saepe discrutior, C- Casio non fuit data longius exspatiari. Nihilo minus tamen his tribus ultimis annis, iterum munere Professoris assumpto, in excursionibus, quamvis brevissimis, multas herbosas oras divi, nas ante Vi stare non potui , plantasque ibi florentes, aut de- noratas vario tempore quantum potui studiosissime observavi, dubiaeque durationis stirpes semper in meo proprio horto plantare Curavi, ut inde Certior esse possim an planta fit annus, an perennis, quod in Flora Ingrica fere neglectum erat. Quo ad locOS natales plantarum hic memoratu dignum est, OS ab anno 176 maXime immutatos esse ita, ut frumstra quaeras plantas, qua ibi indica lae fuerunt,

Praecipue in urbe Petr0poli, uti in insulis apotheca

16쪽

xia, crucas lapidea, basileens in parte Wiburgens, circa Nosocomium pedestre et maritimum , in ripa septentrionali Nevae fluvii prope Ochiam, dein Caterinbositi aliisque in locis, tunc tempori Vacuis et desertis incultisque, ubi nunc domus variae ac Palatia splendida aedi incata sunt horti oleracei,

Plantationes Variae, ambulacra e consita ubi ex sylvae amoenissimae virescebant beluiam nanam aliasque plantas rariores Continebant, ibi nunc Prata nuda et Forum publicum est, uti circa Nonasterium Newayci et circa nosocomium pedestre ubi Ledum palustre et Lichen Istandicus in totum exierunt. In arvis et agris mutatio quoque locorum satis notabilis accidit ubi ante quindecim annos Rrmenta poscebantur, aut prata fertilissima erant, aditusque omnibus patebat, nunc ibi agri culti sunt vel Praedia magnifica exstructa et sepibus ob vallata sunt, uti circa viam Sarscoseliensem, et iam Ochiensem etc ubi antea Gentiana cruciata Orchiades,aliaeque plantae pulcherrimae crescebant, nunCab avena sativa, aut hordeum vulgare secate Cereale, vel solanum tuberosum locum CCupant. Possessiones etiam quod attinet, nullam esse diu stabilem praeter nomina propria urbium Vel PagOTum ut praediorum ita, ut praedium vel villa aliqua intra paucos annos pluries permutet suos dominos possessores que quare in hoc opusculo nullum possessorem nominare statui, sed nomina pro-Pria pagorum et locorum vulgo cognitorum indica- i. Unde Patet praeter alias Causas, et harum mutationum ergo, necessitas, in tali Flora subinde locos revidendi, et iterum reindicandi , ut illa maneat semper tyronibus botanophilis ad usum idonea. Plantas officinales etiam indigitare studui. Deinde nomina russica plantarum , quae jam ni

17쪽

stebant, simplici modo assignavi, quam plurimis e-

πω plantis rustice innominatis a me inventa dedi, apposita nota Sob. In Cryptogamiis genera nonnul-Ia, et species ad hodiernum Boianicae statum accom-xnodavi plurimas que noviter a me observatas in xui. Ast fungorum, in primis agaricorum, immensum numerum nostra tellus producit, uti mihi quot-nnnis videre Contigit et multoties Colligebam eo-Tum numerosam varietatem; sed doleo, quod fortuna non mihi permisit per aliquod temporis spatium ruri commorari, ut eos Commode examinare

ac secundum sistema definire potuissem sunt enim

fugaces et faciem suam ruit immutando non permittunt diu in eodem statu se videre interim et id fatendum est, quod illi a quocunque auctore facilius pro lubitu describi, quam dein ab aliis definiri possunt, nisi cum adminiculo iconum , quae saepe etiam fallunt et quis, ni ditissimus, icones et figura omnes conquirere potis est y aconibus autem destitutus ipse plurimas species fungorum

ad naturam describere tentavi, quas cum definitionibus auctorum comparans vidi paucas descriptiones illas exactas in libris inveniri. Nec mirum est, ludunt enim praecipue agarici varietate Colorum, quos Vi quisquam mortalium verbis exprimere

potest tum pilei magnitudine , figura orbiculari, hemisphaerica, Campanulatu Conica, Cylindirica, infundibuli sormia centro umbo nato vel depresso; margine integro striato, aut lacero, lobato super- Fungos non tit herbas facile exfccari , in parvum fasciculum ompingi, domum duci, servari possieri tum quos post ex siccationem , - vix eundem liceat dignoscare fungum Linis mora lapponica. p. 35 a.

18쪽

sicie tota sicca nitente , pulverulenta , maculata , squamosa, aut glabra, humente visci dari substantia crassa, solida, carnosa, spongiosa, aut coriaCea, tenui, pellucida lamellis concoloribus aut diversicoloris, Crassis, integris, aut dentatis, Crenatis, te-rauibus aequalibus, aut plurium ordinum , ramosis inaequalibus, densis aut distantibus, stipiti contiguis , aut liberis, sive abruptis , aut in stipitem decurrentibus ; stipite brevi, cylindrico , Crasso, farcto, solido, aut elongato, tenui, fistuloso glabro, aut striato intorto, annulato , Volvato, squamoso integro, aut lacero, supra crassiore dilatat , aut infra bulboso gibboso pileo concolor', ut Vario. etc. Bolet etiam variant coloribus , superficie, gura pilei stipitis queri tubulis vel poris integris rotundis, angulatis, aut laceris figurae variae; non dicam de aliis fungorum minutorum generibus Post h. inneum a variis celeb. botanicis noviter constitutis, quorum etiam magnam copiam dari hic certum est quam ob rem, et si plurimos examinavi et Variis momentis annotavi, sed in definitos in aliud tempus, Vel aliis post me definieridos relinquere Coactus sum. Μuscorum algarum que etiam dari scio plures species in hoc Gubernio restentes, quae numerum plantarum Florae nostrae augere possent,

et quae itidem ob defectum occasionis indefinitae posteris relinquuntur Clarissimi viri et Bolanici egregii, qui plantas Florae hujus post raschenin-nikovium detexerunt earum que numerum auxe

me vero detectae vel definitae hoc signo Sob γsunt notatae Plantas in agris et hortis Culta , quas alii interdum noris suis inserere solent, nullas

19쪽

hic memoraVi ; nam si omnes illas quae in hortis Imperialibus Petropoli, Peterhomii, Sarscoselii, GatCEinae et in Pawlowsko expresso jussu AUGUSTISSIΜI NOSTRI AUTOCRATORIS, CLEΜΕΝ-TISSIΜΑ ΙΜPERATRICIS ex variis exteris regio-mibus, ex Anglia praesertim, advectae sunt summoque studio in ambulacris et hybernaculis coluntur; tum e , quae a Celeberrimis illustrissimis que Bota-nophili , uti Principe Iussupo in , Senatore Petro Soymono aliisve quam plurimis, praecipue hoc tempore in hortos suos introductae sunt, attingere solum, non ero describere, Voluissem, in immensum volumen lora haec AcresCeret quo enim jure Triticum Hordeum et Avenam civitate donarem, eo etiam Brasilica Lactuca, et et forte Bromelia nanas donanda forent, nam omnes hae sunt esculentae et in maxima hi quantitate producuntur; aeterae Vero plurimae in aprico fere spontaneae Crescunt. Ad finem indiCes, latinuis et ruincus, pro facilitate inveniendi species , tyronibus adjunguntur.

Dabam Petropoli d. s. Iulii 799.

20쪽

EPIGR APHE. Ut enim Iiquis soli cujusdam plantas,

siquidem paucas vel nulla omittere velit, describat, eum oportet et pedibus et animo bene valere tum in Conquirendis plantis . tum ut earum nomina

rite designet. Dillen Praefat. in Catalog. plantax. Gissensium.

SEARCH

MENU NAVIGATION