Virorum Congressui Omnium Gentium de Fide et Ordine Instituendo Communiter Delectorum Ad Conclium Episcopale Ecclesiarum Catholicarum Veterum Europaearum Epistola. (Letter to the Council of the Old Catholic Churches in Europe. In Latin, with English

발행: 연대 미상

분량: 16페이지

출처: archive.org

분류: 미분류

1쪽

AD CONCILIUM EPISCOPALE ECCLESIARUM CATHOLICARUM VETERUM EUROPAEARUM EPISTOLA

Ινα πάντες ἔν a , καθος M , πάτερ, ἐν ἐμοὶ καγω ἐν σοί, ἴνα καὶ αυτοὶ ἐν ὴμαν ἔν ῶσιν, ἴνα ὁ κουιος πιστεύση μισύ μιε απέστειλαy. Ut omnes unum sint, sicut tu Pater in me, et ego in te, ut et ipsi in nobis unum sint, ut credat mundus, quia tu me misisti. That thy ali may be one; as thou, Father, art in me, and Iin thee, that thy also mo he one in us; that the moria mohelieme that thou hast sent me.

2쪽

REVERENDISSIMO DOCTORI GERHARDO GULARCHIEPISCOPO TRAIECTI AD RHENVΜCONCILII EPISCOPALIS ECCLESIARUM CATHOLICARVΜ VETERVΜ EUROPAEARUM PRAEFECTO ATQUE REVERENDISSIMIS FRATRIBUS IN DOΜINO DILECTIS VIRI AB UNIVERSO ECCLESIAE EPISCOPALIS AΜΕRICANAE CONVENTU AD CONLO VIVΜ CUM ECCLESIIS CATHOLICIS VETERIBUS HABEN-DVΜ DELECTI SALUTEM :Gratia vobis et pax a DEO Patre Nostro et Domino IESU CHRISTol

IΝ universo Ecclesiae Episcopalis

Protestantis Civitatum Foederatarum Americanarum ConVentu Cincinnatopoli mense Octobri anni Domini MDCCCCX habito, aliquot viri designati sunt qui et Congressum, si quidem

POSSent, a toto orbi terrarum convocatum essicerent ad quaeStioneS eZS per pendendas quae ad Fidem ordinemque Ecclesiae pertinerent, et omneSSocietates Christianas quae Dominum Iesum Christum ut Deum et Salvatorem confiterentur, rogarent ut ad

3쪽

the Generat Convention of the x Protestant Episcopal Church in the United States of America, held in Cincinnati, in O ber, I9IO, a Commission Was appotia ted to emeet, is possibie, a Worid Conserence for the consideration os questions relating to Falthand Order in the Church, and to askali Christian Communions whicli confess our Lord Jesus Christ as God and

Saviour to cooperate With us in am

4쪽

talem Congressum ordinandum et administrandum Una cum nobiS Operam

conferrent.

In libellis impressis quos cum hac epistola mittimus, quae reS, quo animo, qua spe Conventus noster Universus egerit, quam vim, quae proposita Congressus ille habeat, quo munere ΠOS qui designati simus fungi oporteat amplius explicatur. Omnes quidem Societates Christianas in toto orbi te

rarum conditas viros e numero Suorum legaturas SperamuS qui una cum nobis atque cum ceteris designatis viris ad praeparandum Congressum illum

agant.

Propterea vos Concilium Episcopale Ecclesiarum Catholicarum Veterum Europaearum ea qua par eSt ob' SerUantia rogamus ut hoc proposito benigne considerato aut eodem aut alio modo viros aliquos designetis qui Catholicorum Veterum vel Europaeorum vel adeo omnium, si fieri potest, in qualibet orbis parte commorantium

5쪽

leafleis stlowing more fully the formalaetion talien by our Generat Convention; the spirit Whicli animaled it; thenature and purpose of the proposed Conserence; and the special Work of

spectissilly asks you, as the Councit ofBishops of the old-Catholic Churchesin Europe, for your favorabie consideration of this project, and that you Willappoint a similar Commission, Or other forin os deputation, representing the old Catholics of Europe and, is possibie, of the worid, to cooperate in the promotion of the proposed Confer-

Some of the considerations whichliave moved Us are these: Our hearisare forever protesting more and mores

6쪽

rem gerentes in Congressu illo instituendo nobiscum laborent. Pluribus huc impellimur caUSi S. Dissidia enim Corporis Christi, cum nefasta tum Stulta, magis magi Squen OS eXcruciant. Haec Deo caritatis pleno dolorem faciunt; voluntati eius adversantur; Domini nostri ipsorum verborum vi obstant et con Silio Sententiaeque repugnant quibus ille precatu S eSt ut omnes qui in eum credantita manifesto unum Sint ut mundu Squoque credat. Nam tantum abest ut Ecclesia eius sic divisa ceterum mundum ad Fidem Christi convertat, ut Suam vitam ab oppugnationibus eius defendere vix possit. Hoc igitur rerum

tere arbitramur. Cum enim Christianos quamvis divisos de universa veritatis Christianae vi novo modo conSentire

gratis animis videamus, discordiarumtamen illarum quae de formulis Fidei et Ordine Ecclesiastico adhuc nOS Se- cernunt oblivisci non possumus. Quia 6

8쪽

igitur externis his tantum discrepantiis neque Sensus redii inopia prohibentur Ecclesiae quin artius coniungantur,

hoc Summum esSe tempus credimus

ut et impedimentis his aperte fortitemque obviam eamus et, si modo Deus nos adiuvet, aliquid essiciamus ad ea removenda vel minuenda. Illis credimus tale propoSitum acerrime SUStinendum esse qui Catholicam et Fidem et Ordinem sibi asserant quae, Si Veram et perennem gratiam de externis rebus inter nos reconciliare velimus, maxime necessariae sint. Ut in libello nostro diximus, artioris concordiae initium sic fieri posse credimus, si cum ea de quibus consentimus tum ea de quibus dissidemus dilucide explicentur penitu S-que disceptentur atque tantum n OS inter nos cognituros sperari posse si animis benevolis et patientibus coram

con Sulamus et ob eas causas tali congreSSU nos primum gradum ad communitatem facturoS CSSe.

Magnitudinem sane propositi et

9쪽

i re, We are convinced that the timelias no come to face these obstacles

guidance, to rem OVe Or reduce them.

We are convinced that they Who claim to have the Catholic Faith and Orderwhicli are indispensabie to a true an diasting externat re union, ought to bemost for ard in Such a project. We are convinced that the beginnings of closer unity are to be found in the clear statem ent and fuit consideration ofiliose things in which we differ, as wellas those things in Whicli Re are agreed; that our one liope of mutuat under-

standing is in taking personat couia seliogether in the spirit os humili ty, love

We realige fully the magnitude and dissi culties of such a projedi. We kno

10쪽

dissicultatem bene intellegimus, neque incertitudinem temporis Congressus convocandi, incertitudinem eventus illius, periculum irritae concertationis nescimus. At animus his ipsis quae credimus nobis augetur. Ipsius enim Domini nostri voluntate haec agimus neque quidquam est quod Deo auctore essici non potest. Hinc persuasiSSimum est nobis multum boni ex Congressu quamquam alio genere vel modo vel

tempore eVenturum eSSe atque nunc

intellegere possumus. N am ille Grotius etiam dixit quondam: Non desinam ea moliri quae ad phcem Christianorum pertinent. φ Et quid si spes nunc nulla Sit, nonne etiam futuris aetatibus arbores Serere debemuSt . . . quod Si nihil obtineamus, aliud quam ut minuamUS Odia . . . inter . . . ChriStianOS, nonne hoc et labore aliquo et offensis quorundam emendum esti

stelodami, MDCLXXXVII .

SEARCH

MENU NAVIGATION