Mirabilis liber qui prophetias revelationesque necnon res mirandas preteritas presentes et futuras, aperte demonstrat ... in duas partes presens liber distinguetur. Prima prophetias revelationesque quas latine scriptas offendimus continebit. Secunda

발행: 연대 미상

분량: 273페이지

출처: archive.org

분류: 미분류

21쪽

pellauit sinahelein pati cin que facta fuerit filiis naillorum oropter hoc dissolu et dissoluta erit omnis terratione tradent oem terram: et ab eis: et erunt amicti ornamevrbes eruit multe deserte. no is ex auro et purpura spleneium sunt hometes isti sui alie dicis vestimentis tali spongentes:sed sunt silis de here si dicetes:nequa re possuntino venturi:et sunt hominibus eripere christiani de manibus odibiles. Audi imitationem et gloriabuntur in suis victo: ipsoru de perem sunt ventu riis et dicent. Ecce vicimus ri:mulieres babetes in utero terram in fortitudine nosti aetpartus simul interlicientiri: nis qui habitant in ea. Tucdio:sacerdotesilocis sancto recordabitur dominus deuoru interficietur:in ecclesia san scrini si an misericor lia quoctorum cumulieribus cocum promisit iligentibus se eis hent: et sacratis ecclesiarii, eo in christo sunt credituri:et libestimentis induetur ipsi et viro: abit eos de manu sarracenores eorum.Iumenta eorum ii, Surget aut de Gallia gaturi sunt dis epulchra corii christianoruescirenet preliabistano ad presepia:eterit tribu tur meis: et occidet eos glas latio magna sup christianos di et captivas ducet muli qui habitant sim terram tu res corum is infatues eorum apparebit qui soni fideles in interficient: et descendent filii cinis o credituri non ei pro Ismael in gladia et tribulatiopterea misit deusipas tribula Cn. reddet illis dis malationes super claristianos:ut tu que ipsi aliis fecerut irruet in deleanf:clii potui creditu super eos malicia septies tali: ri:scd ut manifestetmir qui in quantuin aliis gesseriit et traipso erunt fidelissime creditu det illos deus in uianus chriori sicut pa veritas dimactea stianoru:et crit regni chrismati estis ci persecuti vos me norit exaltatu si ita regna et rint propter nomet meu:et re imponet xpiani iugii suo eos

liqua. Siccium persecuti fue graue: et erat serui circinane rurit prophetas qui fuerulon but.set tuc pacificabit terrarte nos.Sed qui prestateraue ab eis fuerat desti ucta: et d. ritus 3 in fine:hic saluus erit captiuati lucrat ab eis reueraci post tribulationem dieri tetur in terra sua:et multiplica

23쪽

et cucurionia

'nulos silicerissunos Laenoch

A elia: qiua ei ' testiinomo re neruati fueratad arguedii ip3Minucii et tu erunt iuniis ini

prim Leriit credituri de Iura

mira aut et lenoch arguet

cofusum. Tuc videi credituri erut exiitribu filio *Israel:eti erat iterfecti Q christo.c.xliiii L in hiebri illis Tu Sintis christ furore replet iubebit sanctos de inter cere et cliis fuerit credituri. Et tuc veniet diis noster Iesus Christ sili'

dei viuiui ubi laeti magminib' angeloit et loria celesti: et statim interiicient Antichristi bestia et inimicula seductore gladio oris sui et Lilli conet Viserint:et erit 'summatio seculi: et crit iudiciu ubi milia militi angelor et decies cciitena milia archagelorceteri init seraphin: Erat ibi sanctorum eginiua Patriarchar syphe iam apostolor, martyru coii fessorui virginii et ore sancto ru.Ibi aut iusti et pctores red detratione ante cd spectuini Mut gessit unus iis .Iusti aut separabuntur ab impiis:et iusta fulgebui saeut sol sequetra agni vite et rege celi: videtesseinacamtem dei in celia:etcdsolabuntur in perpetuim Impii autein descendetit cabestia in inferiinin.Sum autein perpeti in via iit et cum rege celis ne sine gloriabimr: et impii sine suis pcna patienatur. Vnde nos doininus eripere dignetur. ilaui cum patre et filio et spiritui saneto vivit et regnat delis per omnia secura

seculorulli. tamen.

In nobilissimo si ancoru3 regno apud libarrisiorum rica

demia iii divi Elictorie libraeiret: in aula ingressus et in scanno his tribus litteris.o.o.o. obsignato hanc inuenies propiretiatim

ii ii prophetia

Ibille gre

tes dicunettur ii ob

diuinam volutat . hominib-vit pretari et ventura pretii clare solebant. Tradunt ii iv auctore doctis lini.x fuisse Sibillas. Quaruin pruna de

Periis Secunda Lybi I. Tertia Delphica:iate bella

troiana vaticinata e. arta

25쪽

lamimerabiles sicut erena ni corviet faciet iudicum etria et obtinebimi ciuitates et tiam pauperibus Tanta nanregiones Romanorum si verum eo Rrrtutis gratiave ad Calcedoniam . tunc nullia per viam gradiens arboruinerit sanguiniae riuio somnia contra uin inclinemur cacuo hec cum tarum reminiscuit ima aqua nandinoccursinatur ciuitates:et getes timebul eius minime tardabit deum, in eis: eisper it orientes, iis autorim iri perio Nomas Ct posthec surget duo rege noritin r*e ante eum non suit: de egypto et expugnabiit qua nec post mn futurus erit. Ettuor reges et occident eos et veniet rex post euintcre hocmne exercitu eoru et regna minc et domininc regnabithrot is tribus et mei ibuo et postis. iiii. s. dem. seriet post eos surget alius redinam .et ipse niti is belli

rex per C. note prepotens in cosus et fortis in prelio et mula prelio:oui regnabit. ' .ania tum ibit per aquam siue peret edificabit te; tu deo:et legem terram: non dabitur in in adimplebit et faciet iustitiam nummunico uni remorietur propter dominulti in terra. . ma extra regnum et anima et post ei, surget alius rex heius in manu deLTunc e curet regnabit paucis temporibia gelatius per diu note ex viri et M pugnabunt et occident eu parte salii iis et ex alia longo Post trium vero erit rex per bardus: et ipse in terra potes

M. non ire et de S.procedet alcin habebit coiitra purare criti dormet de Eudon egre gnantes et contra omnes inradietur B.et deo pro det minae .let in dictis illis prore

et de hoc generabitur B: et mo cedet rerum pereo .nomineret ea se secividus E erit bellicosus it potentissimus et sortiset bonimis et preluitor et de ipso mimo:et faciet iusticiam paupenascetur rex per R.nomine: cribus et recte iudicabit. Et dederi nascetur et in pote ipso precedet alius O potenstate habebit decem et nouem tur inuo: et erunt sub co pus i Ses.set post bos surget rex sine inter paganos et Christim alicus de 'rancia per R. anoo: et sanguinis eorumgre Iiomine.Spse cant magnus et corum estundetur et cor eius .insininis i potens et ni Cm, manu doli vi et regnan

26쪽

uniis septem. Et de ipso na:

son cre rex perio nole: ic sanguinarius et acinorosus

et sine side et sine operibus bos nis:sime veritate. Et per minerit multa malicia et milia sanguinis effusio rem destructe ecclesie erunt in ipsi' potestas te In aliis ita regionib' tribulationes erunt multe et pretia.Tuc exurget gens aduersiis gente in capadocia: pa ubi iam captiuabunt in 'u'

impore cos non introierit pomum in ovile.lDicia ue res gnabit peranos iiii. mi vitta surget rerum per nomine: in diebus illis pugne uiuite unt. Samariam et Siri et nugnabit:et poetapoli captiuabit pse rex crita genereae ongobardor nunc exuret cet rex saliciis pc Cnome et expugnabit longobardos: ut pretia et pugne Ipse austem salira crit fortio et potes hostidelio et tu vivet se eritui pletione et in tribulatioe et

Daucis tribus erit regimeus et unc surget rex de babilonia cocillabum satane:o cui Potestate erit occisio actoruet erut ecclesie destructe et iter paganos niusta tribulatio et mclia ei ut Tuce curset agamitetri enim et captiuabimi Taretum: sarim:Apuliam: ' ulsaria et multas ciuitates depdabutur. Et voletes Roma venire:non est qui 'sistat eis nisi deus corii et diis norii. Euc venietes armeni Ao de disperdet:ita ut no recuperetur ciuitates quas depretabili set occurretes' em ponet fossata ructa ori teret expugnabiit Romanos et obtus

nebul pace alio tetrai ter. Tuc

intrabit vir belligerator Rex grecorum Dierapolin et destriit templa idolorum apotha liba

et veniet locuste et brii chus: comedet oes arbores eorum et fructus Capadocie ac sciscilla et fame cruciabuntur: et postea non erit amplius.

et postea surget rex at

salic' per se nome .vir fortiochelligerator. lla is si nolevere regnatipveraciter frenoetidignabus stra cu multi vi cini et parete. et in dicb' illis denegabiit filii patres:etpeesraios: tradet frater tratre in laetorie.et pater filiu:et frater erasorore comisccbitur . multi

nepleta aleotin eruet mei im

27쪽

Senes ta virginii, cubabiit rum civitates et remones de saccrdotes malicii deceptis incrisio demergetum aeteriit puellio Sacci dotes predica per loca pest critie laominu:et biit impostoliis dicit. Et terra ab inimicis desolabit et semctipsos noui dicabulit et non pretialebit consolari eos in peccatis inorietur. Episco; vanitas praeruntipi malefactei: scptates erut Ornos imo stii reor

et vendet sua acratides ii a P si urget rex ipe abluito fiet sterii et i 'o 3 eruta ' illo bella

sio anguinis In terra: t pla re dabit duobus anet sanctorii polluentur. Et crunt post huc surget rex din populo ornicationes uitu venies obtinebit rede et sodomiticui cel 3:ita est vi ixqdoxo tepore: et veniet

sto ipsorum in columelia eis apes captiu bit eam et non pareat. Et eruthoses rapto non nicabit anima eius deus res medosi columeliosi odie sex iudico : illi' didestes iustitita amantes falsilia novite sue sed erit boniiset itan. Et iudices Romam im v agnus et aciet iustitia paulamutabun j odie ad iudie per bu' et ipsevitici longo te euadinittatur alio die inter fori, hipse degenere concopecunia accipieda mutabun Pgydorum di ost huc surget alis tua .si odie dimittas cras oc pq ipso G cidetur:cu uno oculo loquuti oce ciet xii. s.cerit Geticatur bonu:cum allecto malum. uo'sobardus et regnabaioloptet pecuniam es iudi 'Salitiooc itin.ces iudicabut falsa et novera acutic poli cum sui aet Sona promittet et nota factarer per Enome sali de nent.etii vidicabiit rectim sed iouuaria quiveritet vim fumo falsum. Et ut indirebus illi re. Tunc initium doloeu duet homin rapaces periuri et te nou fuerit ab initio uti di re itatis sine multe:et tribulatio et dimittet prias uxores et ac torum et sanguiuis effusio et cipiet alias adiimis suis coni temtanotus per ciuitates et re

ilia per dioeria loca:et insula vinitum non erit qui resistat

28쪽

im blandidus ut d persi' GR I rigaeacta a

29쪽

ptus inas tu daret co Qui patri et Iem Cl)risto filio eius vero Nicetini', adorauerit et ponet coronam silper cru stadio punietur. Et cimicon con sanctam: expandet nopleti celsum c. ni fucinii subus suas:etem asstinuata fucsdc couerterer ad di in erit it in celum crux saeta simul cuaboibus sepulchrum ei glo corona regio:tunc veniet doctriosum In diebucissis salua minus Iesus Christiis iudi , bitur Iuda et Israel gabita care sectuurn per Encam et cinuit confidentcr:In illo tepore cessavcrit dilacrium Romaei surget sincipes iniqtitia dctii num tunc reuelabitur manifebu Dan: ivocabie inici ri ste tantic nisi iis et sedebit inmis:liae crit fili ' pcrditionis et domo dii Dierii sales. Regna caput si bieri magister erro te autetnaeo aegredietitvr ior splenitudo niali re si subster clarissimi viri ideiras caelaret orbe et faciet prodigia et si noci ius enimn sin domi

sua magna per fassas simula ni istus oeliones.Deludet autem peram det eos. Et politi ea dies et tem n agitait multos ita ut untdine nolo resuscitabit et ignem de celo mittere videas tur.Tunc erit magna persccutur: nuutietur annis cui me lio:qualis non fuit antea dices eo incines icut septiniane posteasubsequetur.ri reusa et scpthnana sicut dies: et dies it uicin dominiis dies illos sicut ore exurgent ab aqui non melisura sedimn ero quolone spurciis integetes quas scriptum est: o stiliatione tuariter deras ex victu sit ido Persi ierat dies. Propter cleuidclicet et 2dagog. ldec sui ctos sanctos occidetur virtus xxii. rcgna quorum numerus et ei Antichristito in monte est sicut arena maris Ciuuari Olivetii allichaele quo exstem viderit Romanoru Rex tincto resurgent mortui uni conuocato Xercuti debella: trec Sibilia et alia milia robucos at 3 prosterii et vili manis futura pred:ceret: quieta interuictionem. Et postea uolatia signis ad iudicam veniet illicrusalonin Golgo dominus venturus est vaticista iocum:et ibi deposito capis curando vitoliuit dictam,

tis diadorine et omni regali ista

30쪽

et udicii signum tellus sudore Non erit in rcbushoinvisi subsea descet lime velamini. De celo rex adueniet per se minaequantur campo monacla futuriis est. cscerumta ponti.

Scillacta carne presens ut vi omniam stabunt tellus piradicci orbem. cta peribit. Unde deum cernet incredul Sic quod et pariter fotes tornim fidelis tur lumina misine. Cessum tam sanctis vi iam Et tuba sum sonitum tristein

ternino in ipso. demittet ab alto Sic anime cum came ademi Orbe gemeti stacinus misera quas iudicat ipse varios 3 labores. Cum iacet incultus densis in D rtareum chaosmonstrari vepribus orbis bit terra detri cens. Dcficimi simulacra viri cun Et coram hic domino reges clam quo gayam sulentur ad unum.

sexuret terras ignis pontiis Decidet e celo igniscue et in polum R. buris annis. 2Inquirens temportas effrin Tunc iudicabit deus secunget auceni dum unius citius ue opus et in Sanctorum sed enim cuncte pii in schen iam ignis eterra lux libera triti ni iusti aute premiu vite eter

Trador fontes eterna que ne recipient et erit celum nouuflamma cremabit et terra nouanuti ac in perpe Occultos actus retegenstuc initate manebitur:et mare iam ouisti loquetur non erit et regnabit deus sandecreta tu deus reserabit tis et ipsi regnabui cu ipso invectora luci. secissa seculorum a meita

Eunctat et luctuo.stridebunt, Dicunt Sibillam vitiis

doetibus omnes. ccclxii.annis Deceti Et rura seripitur solis tui bar:et coriis natiuitate passione et resurre' interit astris. ctione at te se cudo cius ad et oluetur celum lunaris die uentu ita dicta sunt vere liqsdor obibit in heco capita horum versu lueeficiet colle alles extollet uni discemere voluerit mi Cab imo nicthia.

SEARCH

MENU NAVIGATION