Apologia urbis et agri Ienensis et utriusque incolarum: Progr.

발행: 연대 미상

분량: 29페이지

출처: archive.org

분류: 미분류

2쪽

CERTAMIΝIBUS CIVIUM LITTERARIIS

4쪽

MDe- eis avi mihi malarisin prooemii, quod is do civium nostrorumeertaminibus narrationi ita praemiuer- ut et a uin eget temporib , --que eonvales vi ex gravi morbo nimis dissiciis tractat' peropportuno Miretur ditariasso in turalis medie praetina sua enim inseripta est -- lubens de milum inis mi in Mademia laneis inde ab anno mcccxxxiusque ad annum Μ com ausi latis Peril D. Meseri habitum. - Eam dissertationem, i a diebus vir dociissimus, Carolus Augustus sis--, Sina inurgis Lippieus, publici iuris Reerat publie ne hi aula

ademiae deis erat hoc consilio, ut summos medicinae et his taehonores rite eo queretur. 9uam quum legere sepissem, nil prius aut -- advertit animum, quam fingularis metas, qua seriptor pra eviorem smiae, iram praestantissimum stras Academia nostra praeclare B---, venerataer, et summum quo eum eo laesitur fluctum: a vertemis euam magnas laudes, quibus institutum eius eluit in rus quitur, cui ipse suas se artis peritiam debere profitetur. In quo quissim animum probum et gratum beneficioremque acceptorum memorem lubens a laetus agnoscat' mam quo rarius nostra aetate inveniuntur,

5쪽

- qui a quibus profecerint, et quomini ex se iis instituum in laeso prodierint, cum quadam beneolentia reminiscantur: eo magis laudandi sunt, si qui hodie in praeceptoribus observandis antiquam pietatem et Ddem probanti an igitur dissertationis illius maxime illustrem et Ia dabilem esse dotem existimo. Sed alia sunt in libello, quas vehementerdi pliceant Νω loquor de rebus medicis, quarum ego rudis lassicium in dicis relinquo, a quibus ipsa edoceri nonnulla cupis, quas legenu mirasi nem secerunt quale hoc est, quod ille scripsit humam, in vallibus sal ius frequentissimam, per annos primos, quibus institutum Alaserianum floruerit, plerumque pro morbo insanabili habitum esse, eiusque curationem non nisi a paucissurus, et seriuiis, esse expellis vero memini, ante triginta amplius annos eximium medicum, Ioanno Christianum Sivilium L Eius qui nunc Academiam nostram docirina si et meritis omnat, auem, cuius institutum polielinicum, olim in e celeberrimum,

missius non omisit illud quidem, sed non iurisitor attim et mortalitatis rasi mem perangustis unius dumtaxat anni finibus inclusit innum dori

piem caeteris institutis mulio plures annos inumeraVerii, quorum ex numero morbi et mories aestimentur, illum igitur Marunm memini instino, e ius valetudinem eurabat, et mihi, iniugia rem aedium inquilino, saepe narrare, ingentem numerum muliercularem, clam ex plebe, dearumis suis valde sollicitarum, quotannis ad ipsum Murrere, quas ponse

pia, ut solebat, et facili opera et domi, in ivio instituto ista soli eitudine liberabat Sed haec, ut caeci, horamque similia uill ad nos, nec dubitamus, quin eissius, i do nas messi e documenta, ras

6쪽

quibus iudieare non possimus, in differiatione aderii ad nos pertinent, qua de regione mensi, de incolarum ratione et de eorum ceu inpagioni cita se 'si, ut Vellem non scripsissetim quum ad hanc partem dissertationis I legendo prevenissem, vario sum affectus. Primum mirabar, quid aeciderit homini, quem la dari a mulus audissem, et cui nostrates in prospera ei adversa fortuna tantanter assuissent, ut de rebus Immisus ea coninis ceretur, quae si vera essent, domicilii Imae collocati neminem non poenitere Deinde ii dignabar, quum e narem sata dis in num academicarum, quae iam non, ut olun intra urbis pomoeria vilis entur; sed per morem acci gem permutationis, plerisque in Academiis receptam, lange lateque -- garentur, e mirerique etiam ad eos, quorum in mentes vel credulliatas vel invidia iacillane irrepiti Denique recordabar, ami- olim somtunam obtigisse Academias Georgiae Augustae, cui tot essent mendaciu eula adspersa, ut orator illa tempore Gouingensis D. Matthias Gemeras, quum de statu illius brevem et Veram narrationem. cim publicum poneret, malevesos bis istores sortiter repellendos putare , Mnmetuo, inquit, ne viri graves et sapientes Ius fidei habeant rumum iis, partu ridiculis, pariun mali fis, quibus passim impetimur, quam a rationi hominis, qui, ne alia dieam, eris noli sui mendata tot conscios

esse, qui redarmere illum et pudor sugundere possin Iam de ipsius urbis, quae hospitium praebet academiae, situ salubritate, descriptio aggeribus, aedificiis novis, viis eleganter et commodo Maus similibusque

7쪽

rebus dicere nihil attineret, ni rari olim preegrini late venaeni et qui ante sex septem aut amplius annos Gottingam viderent, talem seserent describere, qualem ipsi viderent scilicet. - vero qui de rebus lanea fibus nuper scripti, non est ille peregrinus, qui in transitu hanc regi nem permearit, sed fuit videlicet civis academiae nostrae, qui multos inta urbe annos commoratus, bona eius ibis percepit, magnimiae in ea incitatibus et opportunitatissius labes ter usus est. ει magis de re a bitratus sum veteranum Pros in em mensem, imitari Gemeri exemplisi, et fortunarem suam sedem, in qua dimidiatum prope si ulum exeo, ab ''quis eriminationibus defendere. Itaque quum olim Mo eadem ae Ionetas imis scripserim, placuit nunc de bovis regionis et bis a quid scribere, ut, si qua ex opprobriis, in naturam loci eiusque haesis et

areolas emae eoniseus, vel offensio nata esset aequalium, vel hiridis Ex ter mini, utraque breVi et Vera rem narratione removeretur. Me

passus sum ab hoc proposito me abalienari, quum inmutant dis ullatos

quaedam, quas huic programmati edendo morari minitarentur. Aeriptum enim sincero et omis adversus lanam animo aut nunc a vulgandum, quum recens adhuc esset disserta vis eisianae memoria, aut prepetuo in scriniis relinquendum.

Persequar Angula emissionis, qua missum enam adortus est, capita, in iisque enarran quantum per Laiuiuatis rationem fieri potest, ipsa cius verba laetoribus reddam. Preminuitur de fit loci in regione Ienen ea revin quae r socio peregrinum nullum, si huic relationi fidem habeat, assicere possint, ut unam so conserat, ibique Onutilium ponat, ne permovere queant parentes, ut filios, si libera est Academiae opsio, meis atri et meis commitialiti orditur ab observasionibus, quas medie topogra leas,

8쪽

ν aviti in mini monis ex utraque vallis parte, imprimis ab Oeala brumali, satia praerepti saxis haud raro praecipitia, is continearis tur, minitiumque quasi rami conis haud absinulas in ipsam vallem pr mirisant, Indo fieri, ut vitae exstent valles secundariae minores, quam superficies arida non nisi parvis tegat. --bus ex g ndire oram, qui Vocruitur Muschelhaa. uas calces radiorem s ipsa quam molime calefieri, et faciis reperculere ipsos re dios. Itaque Mem, qui a solo pro vimus sit, aestatis tempore a inodum esse calidum, eoque alidiorem, quo rariores plantae solis a dio vel a solo prohibeant, ves quasi consumanti uum vero calesa -- as extendatur, et propter vallis angustias non vi sursum is sus Vertatur, in ipsa valle aerem non posse non perpetuo in sublime proveh Sed in adscendenus aeris locum consessim succedere tum ino thum aerein Digidiorem, qui ab utroque latere qua descenda in v mium, tum ostensteiniensis regionis aerem et ipsum frigidiorem, Pr pterea quod illic solum planus magis obtegatur. Ergo perpetuum esse

- motum, unde heumata ius ereberrimas enasci. Aestatis tempore Mnmis vallem umbrarum refrigera ne omnino carere, quod aer in serior unus alata per prorimam soli ealcem pro moderata temperi

quae emis D propria ego soleat, lanae eonfestim aestatis calore homines Paene in ari, et alia sequi quae morbos afferanti Ac sane iam longum missius emi vi morborum iudicem, ut, si vera retulit, natur regionis et urbis, in qua habitamus, non possit non maximo insalubriseenseri, quam exieri, si sapiunt, an peius et angui fugianti Ad metum, qui inde oriatur, animis o nendum si uti liceret rati nisus, communi iudicis popularique intelligentias accommodatis, Vestram

obtestare fidem, cives olim Academiae nostrae, qui, quo uo sini R

9쪽

Ientesque orpore lanam Venistis, ut ingenium Molareus, uno omnes ore confitemini, iucundissimos Hiae Vestrae annos sine ullo valetudinis incommodo aut detrimento in hac esse urbe exactos. Ego quid- a divi complures, et ipsos adeo senes, ita loqui de inensi non tantum Academia, Verum etiam renone et urbe, ut magno in hae loca, a sodudum relicta, studio inflammatos esse appareret, et in ipsis loquintium oculis ardor quidam iuvenilis amoris Meret 'mini euam alia mius generis accusatori populariter opponi Etenim quis sana mente praed tu eredat fieri umquam potuisse, ut tali in urbe, qualem peregrinus qui piam ex eisti descriptione is fingat necesse est, Goethius plures unoquoque anno menses, Vel requiescens a labore, vel laborem litterato viti, condiens, summa mim --tate commoraretur ut Sobissem in ea hortos sit emeret, in quibus Goesti suo iuncius Musis litaret ut, bellus et Vinus, relictis iis urbibus, in quibus commode habitassent, ac neuter quidem ullo muneris vinculo lanae adstrious, proprias Abi aedes hic compararent 'mum illi atque innumerabiles alii, qui nostram urbem maioribus et celebrioribus anteposuerimi, adeo fuere socordes, ut urbis situm regi nisque rationem nihil curarent Sed haec nimis uuaria sunt. Praestata toritates afferro medicorum, qui tanto maiorem hae in m adem in rentur, quum, nemine non eo edente, singulari oculorum et mentisaei instrueti, ad observandi diligentiam platanorum annorum usum Mque experientiam adiunxerint. D. Christianum Martium II lab anto aliquot annos acerba nobis morte ademptum, et Guiu Caresum M. Succorium, quem collegae superflitem Deus Acadmiae nostrae quam diutissime inserve in duumviri, scholis linicis apud nos publice eo minus praesecti, de re, quam quaerisus, hane senis am prodiderunt B:

10쪽

Eodem in clibro aenheri pag. 3os tui, quin alia aepeterem, quae chroenius Atque ex hoc libro vix continere me o de caeli temperatione'p. 16o, Astav. Succο-

SEARCH

MENU NAVIGATION