Icones florae Germanicae et Helveticae, simul Pedemontanae, Tirolensis, Istriacae, Dalmaticae, Austriacae, Hungaricae, Transylvanicae, Moravicae, Borussicae, Holsaticae, Belgicae, Hollandicae, ergo Mediae Europae. Iconographia et supplementum ad oper

발행: 연대 미상

분량: 321페이지

출처: archive.org

분류: 식물학

21쪽

Elligonia densam et extensam cespitem refert, folia anguStu, tenuia, calamus triquetertenuis laxus demum deflexus, Spiculae viridi glauceScenteS. FortuSse Sequentis tenuior forma, cultura clamen immutui R. Ie oti t. CCXX virginoa et florens. Imbito in Guestiuita methe, etiam e seminibus abi a LoerinimcthuuSO acceptis colui Maio A. ATD. Core clivia vis OOD. cespitosa, Spiculi ovato Globosis superne masculis, superioribus approximatis, inferioribus sub compositi S bractea quibusdam speciminibus longissima sussultis fructibus erectis semio vato-plano convexi S, OStro utrinqui senbro bidentato, Squamas ovatus recuminata eX cedente. L berari do6. aesi e .lo. Cureae cunescens s. muriculti is di Pulsa III. . lollutuli M. B. subrum su VILI D. unieuitili Pur. Simpleae FRIES. b. orni. Ultra pedalis laxa, spiculae virentes, quamae Subinthesi albidae demuni runnescentes. Ieono CCXX specimen simple et ramulosum sto maSculus, femineus, fructus vari, Si tu et trans se tus, mucul, et cadem tranSSecta. bilut inprimis tu regionibus submeridionali-occidentalibus ad vias inter liti liceS. Maio, Iunio a. 52E Cis rex a Pior DF Denis A. MEv. repenS, Spiculis numero,i Superne muSculis, diis imis iubremotis infima longe tractenta, fructibus ovato Goblongis rostro laevi bidentat, Squamam oblongam serrulato-acuminatam superunte. AUNZm Ried-gri ferri. s. T. II. F. I. Rhigoma repenso ramosum, dolia flanx apice subulato, Calamu triqueter anguli, Scaber, pedali S. Icono CCXXI. storens et fructifera, squamae, stos masculus, pistillum a dorSO ei

latere, fructus eum quama, nucula et Cadem transSecta.mbitu in Dalmsitia teste cl. Nimi qui cultam in hori. Berotinensi nomine C. cmorosue e Dalmatia ortam SSe refert Maio Iunio a.

522. Crer x tereti rerum culis S cIIR. subrepens, piculis ellipsoideis, inferioribus Sub ompositis, apice musculis, spiculis infimis bractea Selaceu sussultis fructibus ovatis laevibus, rostro crasso bidentato utrinque Serrulato, squami late vult, neu minutis, calamo trigono. L serui dos eaefice Ilo Cureae Puniculula j lere' liti seu tu III Nn diandru SCHRΚ fulva IIIJ L. Spitham nec pedalis et ultra, soli carinata carina margineque Scabra, Culum Omarginibus obtusis scabro, Spiculis brunnei S.Ieon CCXXII. virginea, florens et fructifera flos maSculus, femineus et fructuS.mbitret in ursosis sparsim Maio, Iullio Ni .aeta Cor Ux Poris Oxi cespitosa spiculis IT oblongis subpaniculati8, apice Ma Sculis, inferioribus se taceo arsic teretis, fructibus sub globosis Irin rostru ni Subtilissimae serrulatum attenuatis squamis ovato clanceolati S Calamo Iriquetro Superne scabro lateribus convexiusculis. l. ei in dio eaesicc.s 2I. cunescenSMOST Rhigoma rubrosum, folia latiuscula, striata, pice triquetro, carina margi Neque Cabrv. Calamum Strictus, saniculae rennii virginei id pressi tui, in thesi latentes fructiferi contracti spiculae spadiceae. I on CCXXII. florens et fructifer sui, varia ramositatis forma, sos maSeuluS,

22쪽

canaliculata it Carinata, marina mi argineque increbra, Ianicula Virginea et fructifera contrucia, florens Patula.

Iubit it in pratis , aludosis, ad stagii a re planitiebus ad subalpitia adscendens Maio, Iunio a. e. Sehelhum meri ubi NCn. spiculae in Capituliam terminale involucratum con

Spitham aere pedalis et ultra, malumus stricius trigonus, soli rigidu cunuliculata earin margineque scabrna cupitulum iobatum ullium. Ietino CCXXIV virgineu, florens et fructi ferre nos musculu et semineus, ructus se ident transse eius, multimi tranSSegmentum. Icthit it in fagorum regione in graminosis umbrosis Egina et indei Gombs in der Seli, sei Z Dr. αρcter, I bombardei, in Como: Moretti, Mi ret, si V am Baldo, voti da nacti dem Gardas se iii. Di tueri rei tet: ieher. Ei,m inn, Lelineae, ruchi, r. I cchini, Parteukirchen in olierbalern cichoncter reio, Iunio si . a G. Cur x PFPProi P LINN. annus, spiculis lanceolutis niuit istori ripiste semineis, in raelii coninnini dense capitatis supremis sterilibus involuero stat, triphyllo; fructibus obliniistis rostro selongnio serristo divergenti- bifido, squamis oblongis longi Ssime errato-n Cunii natis. l. qmn abs tui si e Tl2. O rem Oli uni u SCI EL. Sehellium in iiii culillulet MN CH. Schesilium inmiti erumpi rui Ps CUB. l. Verm. I. e. Spithumaea puluiaris sedulis multi creulis, ut uitio teretiusculo sis Porne obtuSCtrigono stricto, Capitu tunc viride, involucris basi vaginis in

Icon CCXXIV. virginea, florens Pt fructiferis, os masculus, si stillum, fructus.

idem transsectu S, Ducula et Cadem rurassecta, spieulae Achis denudutae calami transsegmentum. Imbiicit sparsim in inundatis aronosis et lutosis. Iunio, Psit. I.

Icon . CCXXV. virginea, florens et fructiferre, nos musculus, Pistillulii, fructu ,

I ibit it in glareosis et tur sis alpium cum Tollet dia ore:ili vom Mont Conis dureli die Savoyischen, temontest schen, Schus it Zor und sterrei chischen IIochallioli an Urgebit gen Aestate A. 5et M. Drex rieti ais GoOD. cespitoso- prolis era ut repseus, Spici Cylindrici, Supremis masculis, reliquis 2 et semineis siproNiuiniis, infinia remotiore Pedunculatu erecta longobractentu fructibus bovutis rove et obtuse piculatis, quum res Obovata vix excedentibus. l. isti m. at 3 et Add. 31siee. 828. 'ur .r stta ulilix NUNTII, Vulgo iste LINN. I ME HERL. seundi nav. Vari et iiis ruit, incliti AESTAI, distinxit, notis nonnullis is C. hyphqrhureum D REY necedentem, attamen ab eo

eserte Spici mu Sculis serrugiit eis diti ri.

23쪽

Ionii t. CCXXV. virginea, florens et fructi serit ilos ausculus, semitieus, ruetus ei

idem eum requis Iti R.

5TD. nrox vulareri AERIES. cespitosa, spicis oblongo- cylindricis, mus stulisistrininalibus, reliquis subternis demineis, insima subpedunculata lotigius bractentri, bractea in si sub vaginata iuriculata: fruetibus obo vatis depressis, mervosivi brevetereti-rostellatis; foliorum vaginis integerrimis AElion roticulatis Fl. ieran sub al6.

pallidae Fructus milibri sub depressi sex sarium umbrienti Legenda longa dissertatio do biae specie a l. FRIES in Novit. l. sue e contin. 8a 2 p. si Z-ls data. Mistinguuntur ibi formao: ' si nulli densissime cespitosae crassa, rigida, foliis latis planis, spicis spissis. ' D nee elonga in irrecilis, doliis convolutis ili formi- capillaribus Iongissi nil striciis spicis subdistantibus. In herbario Serendinaviae edita sunt in reae Pulfiuris Iae C. Plii iuris var. irai collo R.

et Fl ut qui iv v. Pitco ut si N. I oti t. CCXXVI. orens et fructifera, os masculuS, semineus, si uetus, nucula et pistillum denudisini an hi te ins Mors siti hyre. t. CCXXVII. starnare humiliores, nil sinistrum etiam Polyti struct ad dextra ni usis yti , spicue femineae infinitio pedunculo longissimo radiculi. t. CCXXVIII. q. fig. - g. ad C. stri lctim roserenda reliquae forinne uousque

IIcthit i iii tur sis ad guli alpitan usque Maio, Iunio. i. Obs. Absque ultio substitit omnis huc relatis quaedam specierum ali ill Fris . l. o. set serius distinctae. Quum alitem rchetypa auctoris specimina acceperim post suam tabulae Cari eum et seliquarum Cyperoidearum iam diu lisolutae erant, ea conibus addere non potuisse valde doleo et refero tantum quae et auctor i litteri timi eis mecum communicavit, distinxit nempe affines Species sequentos:

I. Cure B spieulusu FRIE L. Not. 8a . Ad C. Siriolum se habet ut C. iiii inu ni C. neu lum rei de insignis. 2. Cureae pro laeti FRIES . c. p. Isio. In ausi rulibus videtur lineo pro C. Pulu perperam sumta, sed distinctissima est fructu, vaginis foliorum tenue sibi illosis P. s. s. 3. Cure. Oricosi ulu Furi A l. c. p. Ib2. Insignis costis tribus hune ni illo, suum illa varioth in serba normali haud typica sit, iere an Ceps.d. Cur ae ut Nisi insu INN. AusuND. v. Bot et om n. Bot. Socinii ipso ConcedentPDREXERO in Carie boreal. p. ab T. Vulgatissima vel potius uberriti in Curex Promne in Suectum cuique u Stico eognita, sola Care quam semper per plura millia passuum distantia tute distinguis. REYERUA mul sub nomine C. Pu primitus deseripsernt. Nomen C. cuiluit S P LIM . nunquam alio commutandiana, nec Spe Ciesse interni edin est, sed primurin distinctissima morb. norm . VIII. b. Cure ae ut iuris FRIE l. e. p. 53 C. Biti iuris nigra LINN. lnpp. n. 3 o. . cuiuntii qui is L. LV. IEDL. et Bot sueo. Praecedonii nullo Diodo assiliis specimilan C. c tili-lOSue Goodeno vii in i germ ex sie e vaginti liabent sibi illosas ui omnia alia. Hanc C. Coo P notisthii, ne praecedentem C. Dreveri dicere, neque absurdum esset. NON StC. Cetiuit,su GDOD. sed, culti milior GOOsa. e. s. p. Ab antiquis siniis lilii poribu Shaec et prior uti omnibus Bolanicis Sue ei ne distinctu fuerunt sub no iniit vi-

24쪽

f. Cureae ursos FRIES. Meri, norm . X. - Tua in aes germ exsiccata c. pucipio cst genuina planta, laec mea . ursosv Eximi species lT. Cureae elytroides FRIES IIb normale X. Specimina magis matura ad te seorsim misi.

boreulis LANG. quae in Heri, norm XI exhibetur.

s. Cureae nil ilis FRIE Novit coiit. s. I T. dicitur a quibusdam C. Persos nil LUS, Sed equidem iubilo. Io Cureae uellentu FRIE Herb. norm VII. ver, diversis a C. tenuistiora reructu trifido

hic. meliora specimina in collectione. II Cureae tenellu SCHA. est bona species. Situs staminum rite a LLI DENONI indicatus, constans. Per omnes terra boreales vulgata. I 2. Cureae retica DEINDOLI BLYTT. R. maiit. III. I s. si me nae ex ore Pupito Mn LINN. caespitosa, picis masculis I-2, cylindrico- oblongi S, superiori SeSSili, femineis 2-3, suprema cylindrico- abbreviata bracteis linearilanceolatis lusib utrinque auriculatis, infima longissima, fructibus Hepresse-ovalibuS, punctatis, brevi SSi me tereti-rostellistis, squamis ovalibus undulato-erosis; vaginis foli

Cespes non prolifera laetae virens, calami numerosi triangulares, retrorsum merebri,spithamaei, demum ultra pedales, folio si Squamae femineae fuscae nervo margineque viridulo, masculi cinnamo meae Pallide marginutae. eo ri t. CCXXIX. virginea, florens et fructifera, stos masculus, femineus, fructus adorSo et a latere visus, specimen ad dextram vaginis foliorum separatis fibrillosis. Imbitu in turlasis virore e longinquo conspicua Floret Malo. ama. re rex trietis GoOD. cespitoso- prolisera, spicis masculis I 3 oblongo- cylindricis, de minois 2 et irassioribus ire vioribusque remotis, tractea lanceolata longissime acuminata stricta suffultis; fructibus ellipsoideis depressis glabris nervo Sis, breve teretiroStellatis, squamas lanceolatus excedentibus, vaginis inferioribus dense fibroso, secedentibus l. seran alb. aesie e re 25 iurem espilosa Mi s. scutare. FERS uicturio lauro UILL Berna ct LAM. et ala ALL. ribens s. THUILL COmpressu GAUD. reo ilOS GAT. Glauca, calamus strictus rigidus trique ter 2 3 pedalis, soli e vaginis latis spadiceis angu Sta erecta carina margineque Scabra, infimarum vaginae margine in fibras longas oblique deflexas Secedunt. quamae nigrae nervo viridi, fructum glauci aut virentes. Mabitu Stricto, colore glauco et spicis crassioribus agnoScenda.β8 I. g. C. homulo cur a PETERM gracilis laxior, fructibus seriatis. Haec forma etiam

Rev. RION e helvetia missa, qui addit haec C. friela helueeliea a speciminibus Lipsiensibus pr. Elei n-Diolgi lectis, valde mihi videtur diversa.

Icono CCXXX virginea, mascula tantum spica florente, vaginis solutis ut fibrae conspici possint, media figura plantam post anthesin praebet et fructiferam dextra. Flos maSculus, femineus et fructus. t. CCXXVIII. e. re forma laxior o malo carpa. II ibit it in paludosis sparsim et praecedentibus rarior Maio A. si ama rer x rectatis Ira prolifera spiculis masculi 2 et semineis 3-ιSub anthesi 58b. c. cernuis, infima pedunculata, bracteis basi auriculatis lanceolato- soli acei carinatis fructibus obo vatis vel ivato-glol, osis ob Solet nervosis brevetereti-rostratiS, Squamis lanceolatis, vaginis nudis nec reticulato-fibro Sis Fla serui.lIT Cureae uetita 8. INN. pec 2 strucili CURT. Bire is THUILL.

Mire Burtu Statura, culmo stricto et laxo plus minus scabro, spicis Pedunculatis Primo pendulis ei SeSsilibus erectis cylindricis et clavalis mascula solituria vel pluribus bructet Eulmum

25쪽

superantibus laxis et aequantibus strictis squamis cuspidatis, cutis et acutiusculis fructibus plus minus neutis et in statis, in sterilibus compressi S, laturis rusescentibus, fuligino Sis te. Diti noscitur uliginis scariosis, nec in reticulum librillo Suna Secedentibus, cuinio neutangulo, staliis latis planis, brasti eis imagnis foliae eis, squamis acutis fructu angustioribus et vulgo longioribus, fruetilius in ordinatis nec spira in crassatae ncheos in Sidentibus pedi cellulis ovalibus acutis non vel obsolet nervosis, fertilibus turgescentibus decolorantibus. In Speciminibus australioribus v. e. Scanicis fructus magis ovati et acuti, cum in borealibu v. c. apponicis vales

obtusiusculi, quibus disserentia in C. arcti eas et temperatiores illustratur. FRIE i. 'bl. Ieon . CCXXXI. specimen florens spicis semineis inserioribus sparsistoris infima radicali, ad sinistram fructiferum spicis feni in eis apte masculis flos musculta S, femineus, fructus et idem

t. CCXXXII. a. bar ob loros tu hilsu, spicis semineis qua mi Sque non nisi nigro marginatis viridibus. b. e. Moenobiunt 'ENID. polibundi a SCIM. - d. e. abistis luctibu spicis semineis aggregatis Quibus adduntur flores, fructus et squamae t. CCXXXIII. Cureae ossi, Pi is bovillis illa ut i hcturi, culu, Formne a.

b. WEIII missae, n-b erectae c. d. refractae subsunt floreS, fructu et squamae. Var personula Nin p. si et Heri, norm VIII distinguitur calamo laevi spicis longissimis gracilibus pendulis, squamis ferrugineis fructum longe SuperantibuS. Humilior, subcespitosa Inter Vulgarem obvia, primo obtutu ne gre cum C. Cula cor paratur C. incla imari UtTM. et omnino constans est, ni eo sensu vero haud separanda, cum omnes glaucae huius gregis, aliam formam lutescentem offerant. FINES. Imbittit ad aquas fluentes et stagnantes Aprili, Maio a.

Obs. rem triet olici imitet olim vocata, nune dicitur C. I Foliaec FFieS: stricis masculis pluribus, semineis subsessilibus bracteisque foliaceis, basi auriculatis culmuni superantibus axis, squamis lanceolatis cuspidatis superantibus fructum liodi collatum persistentem Orαιο- αΠCCOlctitrari cum inreti m Omesi CSS/- On- icu uer o,um, ore integro culmo foliato acutangulo, rectinis Secti iOSi ius riS OSC Prus . . ID . t. 3o. Quamquam fructus prorsus C. St Victred, ita singulis ceterum partibus cum C. Citti congruit, ut si uriis varietatem dirieris neutiquam obstem in vulgari fructus receptacula in rachi quoque inordinata, nec in spiram contiguam confluunt Sed var. Proten Sct spicis subpedunculatis gracillimis longissimis, squamis fere subulatis eum fructibus quaternatim verticillatis, hie eorum situs quaternato-verti illaris insignis est. o vero loco in ulterius examen, nec ut iidem imparet, consultius et candidius duxi distinguere I ne variotatum more praetervideatur 2 cum formis innumeris amphibolis ad varias specie rejectis tanta harum confusu orto sit. Squamae nigrae vel ferrugineae, nervo rufo -pallente no viridi. O. PCrtes Oft quoad leonem Dole lior. Ameri t. II. at Similis, ut fructu obtuso laevi facile distinguitur e peri gynii figura ad Arcticarum seriem pertinet. 3 Fries. In schedula et auctor specimini luis C. Probi dei benevole mi SSi haec addit: caespitosa fit C. Stricti set vagina fasciculorum sterilium tenue librillosae, pariter in litteris et supra librillas indicavit. Ita in descriptione vernacula nostra . 2. non omnino errant verba: Si hcti referrietet. Etiam extra Borussiae sine obvia Germaniae non deest.

5 et Cis rQx nutant illis I,ND. cespitoso-prolifera, spicis aseulis cylindrici 2-3 infima quibusdam brevepedunculata, femineis cylindricis elongatis bro viii longius vepedunculati S longe lanceolato-braeteretis, fructibus ob ovatis depressis laevibus enervibus tereti rostellatis squamam lanceolatam acutam vix aut sub aequantibus, vaginis integerrimis(nec fibroso-Secedentibus . Ut serui .ubdit il8. b. C. PictitioSLA EST. 3. Si quS D L. ERZRhigoma crassiti pennae corvinne, proliserum, talia numerosa Caluinum trigonum striatum sub unt heSi Subaequuntia, vaginae bruta neue late linearia carina margineque cubi iuscula. Bructene elongatae, infima masculum spicum supremam sub excedente. Spicne femineae illis C. culue tenuiores Squamae lanceoluta aeum inutae suSculae carina viridi Fru tuSd Peidui Spicae musculae breves, Suprema sub clavata, quam ne ovales obtusiuSCulae, ferrugineae carina viridi luteola. - Di quo scilii, a proximis culmo laevi obtusangulo , soliorum margine involuto, spistis strietis gracilibus, fruetu depresSo enervi. eon . CCXXXIV. florens, stos musculus, femineus et fructuS.Im ritu in paludosis: by trecht an den rominen Rijuri v. uli. - poeimina prostatu aus Seli tiland Clova ei do lierni inii, Lupi, I ulniis ton, Stoeliholm: qui inn, Isse i iei I. Christiania Ilii it

ObS. V. Scipiti cum hin . huius obsesior et flavosesens forma dicitur, eamque irimitivam, innueluessi.iuvetitore, huc duxit ill Frio quum singula species laticescens etiam habeat formam lutescentem, et Cl. I, tu ius directo transitus miserit.

26쪽

e. Meltinus li/S: nigro spicatae tri gynae Foliorum vaginae truncatae a M. Cis rex vis Diti OΗΚ. cespitosu, spicis 2-3 ellipsoideis erectis suprema basiniusculu, infinia petiolata, bracteis exsertis fructibus trigono subglobosis, rostello

brevissimo bidentato, sub lente visis reticulatis, vaginis integerrimis nec fibrosis).

l. V Vi m. iste C. lysi. IIunii lis 6-8 pollicaris. Folia erectis lanceolato-litieuria, AEurina margineque Scubra. Calanius iriqueter Superne scaber quamne retrae, Contra lucent grunni inne, ibido iurgi natue, liticius virides denturia brutari eue. I iiij t. CCXXXV. florens et i uelisera Flos masculus et semineus. I ibit it in summis alpibiis In ratibi inden in Albula Thomus, Muret, ere,che, Di,i', alDevors Din re, Gusala in Roseitthat, fit si , in ordit rol ut id in Matseliseri hal in Viniscligati s in tu Si id- tirol: Dr. I se einer est ite O . Obs. aec a singulis ci viris lecta specimina olivetiiunt e Xacte cum illis quae e Lapponiae, Groen-landia et Sestia ad manus sunt, sed 'aica disseruiit fructibus ovalibus sensi in in rostrum obloiigum distincte bifidum curvuli in productis, habitu laxo ultra pedali et abs ille dubio propriam speciem istunt. 5 D. Cis PQx Dux Dis ii, ii uLND. cespitoso-proliseris, spicis oblongis, termina lilius basi nasculis, reliquis 3- sub remotis, sol iaceo-bruetentis fructibus Elliptici trigono illipsini deis, rostro breVissimo e marginato bidentato, vaginis si broso-SP Cedentibu S. I I. qui ut a 26. mi Sic C. do C. Ille id uino ultrapedalis, glaucescens, squamis sus co-glaucis fructum subue quantibus. enno CCXXXV. florens et fructifera set spica terminalis ueta seorsim Flos inus- eulus, semineus, fructus a dorso et lutere et idem tristis Sectus et nucula transse tu. I ibit it in turmSi SparSi in ADD. Cis rex Da aris ALL. Cespitoso- proliseris, spicis terminretibus ellipso id eis basininsculis reli tuis 2- his ggregato-sessilibus femineis , racteatis; si ne tibus ol)o-vntis, triquetris, rostello tereti margin isto-bifido, quanta ovistas breve neu ministris subnequantibus P . yti m. 2 T. I sic Cui Pae uel hei, siue illiu SCII R. stimi uillis OOP. iiii nisi ira OST uir ulu Pur. VILL ulrulit . GAUD ulrofuseu STEV.Culum i squamae cum foliorum re,iduis patulae subrecurvae. Folia rigidulis Spicae

sub captiuio-congeStne, quamve tropurpureae nervo medio Pallidiore. It iiii l. CCXXXVI. virgineu, storens et fructifera, Pien monotea nil de X trum uia ta, stos musculus, semineus, fructus a dorso et latere et tranSSectus. II ibit is in alpium summarum stram illosis RPState. q. ., 3 g. re rex o territrio II OPPE. cespit ossi spicis cylindri eo-subsilis vatis breve edun

ui a Sculus, fructus junior. Icti, ittit in summarum ulpitiin paludosis, PState . . ADE. Cur v x tristis INN. cespitoso- prolis eris, spici ovatis, supremi bu Si masculis,seus in eis eduliculniis demum uirentibus, inferioribus sol iaceo-bracteretis fructibus ovulibus reostello aereii insurginti to culam, glabro. I isti m. I 28 ea sic la 2.

27쪽

Folia latiuscula glaucescentiti squamae acuminatae, tropurpureae, si uetus demum

Ieoti t. CCXXXVII. virginon florens et fructifera, Spica androgyna aucta, o Smasculus et femineus. fructus et quum a. mbito in alpinis et subalpinis locis rupestribus Pelivibus graminosis, etiam iii molitibus Sudetorum et in mithri sch-selites schen Gesentie aestate ,

AD A. Cn recitarac, Mn INN. repens spica terminali mascula fusi formi stristia semineis sub binis l- oblongis densi floris longepedunculatis nutantibu si, line eo-bracteatis, fructibus ellipsoideo-trigonis nervosis, rostello tereti murginato, foliis analiculatis rigidulis l. eriti a Ty sic lso. Crelami spithamasei dodrant lites rarius vel fructiferi edules Spicue densistorve,

Squamae ferrugineae. eo it t. CCXXXVIII. virginea, orens et fructifera, flos musculus et femineus, fructus et nucula integra et trunSSe in . Imbitu in paludosis ursosis Sparsim iii primis in montanis Vere a.

AD a Coryx irria is SMITH. cespito So-prolis era, Spica terminali muscula oblonga cernua, reliquis semineis oblongis luxissoris longepedunculatis nutantibus, foliaceo-bracteretis fructibus ellipsoideo- trigonis nervosis, rostello tereti emarginato, foliis planis laxiusculis l. st Pi m. a TZ caesi e . ID. Spicae breviores, minus compactae, squamae fuseae fructus viride excedentes Tota glauca. eoti CCXXXVIII. virginea storens res fructificans, stos Masculus et semineus,

fructus et nucula integra et transse et Ariobitu in tur sis alpium et Sudetorum Maio Ut nato. A. s. oleonustos: sed unculi spicarum deminearum, vel ripsae 'uginis plum Vel minus inelia Sue. ADA. Crer x rati re, ili LE S. cespitosa, spicis masculis oblongi pedit neu latis, squami Sobo vatis, femineis 2- remotis membranae eo-vaginatis, vaginis obtusis, qua mi So vnto-aeum inutis, supremi Obo vetitis, fructibus bovisto-Sub rotundo- trigonis puberulis, rostello tereti truncato. 'rui. 32. ea sit c lat. Cur ae luit destina o ID. Pro si ulu ALL. ur leni et VII L. Seurissu LAM. Cestieri UT. Calami pretinares, fructi seri spithumaei folia angusta, tenuia, tamen rigidula et extrorsum homo malia; quamae repudicerest, Curii in viridi, margine lute albi do. Ioni P. CCXXXIX. virginea, florens et fructifera flos masculus et semineus e superioribus fructu reum AEquum R.

mbitu in collibus aridis Aprilio. ADG rer x ibis dico P cespitoso- prolis era, spiei masculis iusi formi- cylindricis pedunculatis, femineis l-a pedunculistis a- storis, suprema cum mascula reliqui SseorSim vaginatis, vagini ni ei libranae ei obtusis; fructibus turbinato-triquetris tereti-ros sellatis glabris El. serui ad 3. ISi c. I S c s.

Folia ingustissima reari nutu erecta, margine rissabia; calamum trigonus inimari spithumaeus, fructifer sedulis et ultra aginae urgenteo-albae medio teStaceae, muSculae ob ovatae, femineae ovali-ucuminatae. cun i. CCXXXIX. virginsere, florens et fructifera, io, ni a Seulus, femineus et fruetu S. Iubilut ii montium declivibus aridis et prati si eis in meriti ioiuili luis etiali iii planitie Aprilis. Tom. VIII. 3

28쪽

AN Cn rex D dis in Aus cespitosa spica muscula fusi formi sessili, squamisellipticis, semineis pretici floris, squantis ovato-acuminatis, bruet eis cordatis vix vaginantibus fructibus ovato-triquetris, rostello tenui tereti trunculo. V NTHEnum . . . b. 28. . Folia angu Sta acutissima, margine carinuque Serebra, Curvula, calumi palmares, demum fere spithumaei Secundum specimina lapponica et Oroentandica descripsi. eo it t. CCXL. speciminis apponi eicios semineus et fructus. Alim Cor x orta illa Di Dian LLI D. cespito Sah ripiere ASCul oblonga dessili, minois 3-a oblongis pedunculati S, approximati Se Vaginis ob ovatis fructibus obo-vato-triquetris umbonatis puberulis, squamis ob ovatis acutiusculis brevioribus l.

Folia datiuscula realamis breviorae carinata, Mnrgine ricabriuscula. Spica narescula semineis brevior, simul fere digitatae quivinae rura neue acutae, margine membranaceo albido. eon . CCXL. virginea, florens et fructifera, o masculuS, femineus, fructus et idem

Imbitat in collibus aridis Aprili, Maio T. ADD. Crer cuini intre INN. cespitoso-prolifera, picis masculis fusi formibus sessilibus, semineis 2 3 usi formibus demum laxi floris et sub remotis, vaginis lanceolatis mucronatis fructibus curvuli Pyrisormi- trigonis umbonatis puberulis, squamas ob ovatus subaequantibus l. Urin adl. e. rsice. 23si. Folia linearia demum longissima plerumque ex troi Sum homo multa, strinia, Scabra, basi vaginantia fuscula Cretamus trigonus basi vaginis fusculis Stipatus Spicae femineae mascula longiores suprema musculam demum Super in te quamne padicere margine membranaceo albi do. Ie in . CCXL. virginea, florens et fructifera Flos musculus, femineus et fructus. Nubit ut tu rupibus silvaticis Aprili, Maio E GDQ. Cis rex Uni litori LINN. cespitosa, picis masculis terminalibus fusi formibus pedunculatis femineis 2 et oblongis Pedian Oulatis sub sex storis cernuis, vaginis foliis eris; fructibus ellipso ideo-triquetri S tereti-roStellati bidentatis, Squamas ob ovatas brevencum innitis Superantibus l. stertii ibi Ua sic C. II i. istro penduli GEN ERSICII. Foliis calamo 2-6 alto breviora, margine scabra Pedunculi exserti triquetri scabri,

eon . CCXLI. virginea, florens et fructiferacios mage ulus et femineus, fructus et

nucula et eadem tranSSeeta.mbitus in alpium rupestribus etiam in Sudetorum montibus et in maliri sch-schi est schen Gesentia. Aestate. N .

GDd. Cur ex tes ii 3 HOST. cespitoso-prolis era, spicis masculis fusi formibus, femineisI- oblongatis longo pedunculatis, demum nutantibus, vaginis foliis eris fructibus oblongis glabris in rostrum longum laeve bidentatum productis, foliis angustissimis involuto- carinatis Care bruchi S luchi S SCHRΚ. CUB. l. et in . 66. aes iee Tlo.

C. stricto su ALL. Bules lucti UT. compressa IT. Squamne bovato oblongae breve acuminatae, fuscae, nervo viridi. Ionii t. CCXLI. virginea, florens et fructifera flos masculum et semineus, nucula et

eadem tranSSectu.mbit it in alpium rupestribus unii dis Aestate. A. Ohs. Figura si ictus flori masculo et semineo interpositus falso hanc in tabulam irrepsit, est enimo Carte Milichlio feri.

29쪽

GDet Cis res Miri et D mis V SON. cespitoso- prolisera, Pica nanscula femineisque 3 a gracilibus cernuis, in serioribus pedunculatis remotis fructibus oblongo trigonis, nervosis, rostro brevi iereti oblique truncato, quamus albidas viridi carinatas excedente, vaginis solii seris. I Pi ui es T. Cura Pyllisluchys EI II. Folia gramine n laete viri diu, ni in margineque Cabra, calamus l- pedalis gracilis triqueter Spicae femineae luxillorae, quum ae lanceolato acuminatust, squamne masculae nain US

Ie oti t. CCXLII. florens et fructifera flos masculus et femineus, fruetus junior cum Squama et redulius, Diacula et eadem transsecta. bis it in nemoribus humidis . olstein No te, ei an nover Pr SS, eidelberg Mellen rus, in ostfalen et Mindon Methe, sinuat: evmel. - ob in de Schwei Z Apr. Mai d . GDA. Crer x .Fiunt acto HI SON cespitoso-prolis era, spica maseula semineisque 3 igracilii, iis et hi stati xii loris remotis cernuis, insorioribus longepedunculatis fructibus ovato- oblongis glabi is, o Stro tereti bidentato squamus lanceolata Subuequuntibus vaginis solii feris. Cureae Delim Pyli INN. sppl. CHL. l. vel m. bl rosicaria f. INN. spee. 2 pulissu POLI. ui, tu ita LLERS Cod si iiii ILLEM. luit Slius u IT. ILI D. Calami I-2 pedales triquetri, solist laete viridia graminea, urina margineque Serebra; bracteae foliaceae basi longe vagi nunteS. 8 mitiosi nil cun gracillima, Maricem teli chlio seri referens, spicis brevioribus II. pilo longis et ructibus longius rostratis. Culturn non mutatur. Ieon . CCXLII. virginea et florens, alia fructifera, ios musculus, semineus, fructus cum quam et maturus nudus, nucula et eadem transsecta. Quibusdam C. depcluperula. Hubiicit in nemorosis umbrosis se inter frutices Phillyreae, Myrtor ini, isti, istaei aemu Brioniboi Pola, ei Veruda in Istrion. omni Sini. Apr. Maio A. Goa Crer x Da uaci In NUDA GO ID. cespitoso-prolisera, Pica maseula oblonga Sub clavata semineis Z- cylindrico- elongatis gracilibus densistoris utrentibus inferioribus longius pedunculatis, fructibus ellipsoideo-triquetris, rostro tereti bidentato, quumus iunceolntas subaequantibus, tigini folii seri S. Cui ei a stu luchys HB u. INN. ppl. RCIIB. El. erui d88. etsi e Iasti incla imu COD. mulus illis II LII. prodr. Calamus elatus triqueter striatus, folire tota carina margineque Scubra, bracteae foliaceae baSi longe agitarentes, squamne fusco-Purpureae, AElirium viridi Fructus punctati glabri. eon . CCXLIII. virginore et florens rellera frueti feracios musculus, semineus Squama,

nucula et eadem tranSSecta.

Imbitus in sylvarum umbrosis in planitie et in subalpinis in regione media se meridionali versus Septentrionem bis,annovor ud in Erggebime Lo tu et April. 3Iai. a. GDA rer x Diio Mis SCOP. repens, Spica Mnseula fusi formi- oblongn, semineis 2-3pedunculutis remotis, sed unculis vaginatis; rei uetibus AEllipsoideis trigonis nervosis; rostro tereti ore membranaceo oblique trunento bidentulo AEquamam ovato-ucuminata excedente, vaginis acuminatis, soliis ei liuiis. l. Term d 36. et Add. aesico ISSO. nemorensis M. SySt. Folia lata rigida carina margineque selibrae calumi florentes Spithamaei demum sesquipedales, iriquetri, lasib imbricato-squamosi Pedunculi it ruchis sparsim pilo sella. Squamae

30쪽

GDG. Cur x re vie Di i DEC. repens, spica mascula terminali clavata femineis Lo ovatis crassis, pedunculatis remotis erectis, vaginis acuminati S fruetibus sub globosis utrinque attenuatis, nervosis, rostro tereti bidentato squamam lanceolato- acuminatam excedente. UNTII T T. 288. IVNZ Ilio sti sei p. d. t. IV. s. l. Cureae hyncho cui seu HEU F. CHB AEl. Prui ea sic c. I 2ob. Folia paulo angustiora, rigida, margine scabra, ample vaginata Calami demum ultra- pedales, triquetri scabriusculi. quamne fuscae carina rugosa, fructus spadicet. Ieon . CCXLIV. virginea, orens et fructifera flos masculus, i Stillum, fructus junior, squama, fructus adultus, nucula et eudem transSecta. Imbittit in rupibus graminosis injungaria: au dem Berge Doniugi et ei den erkulesbaderi imDannat musset, Loehel. aikfelsen ei sititona uni sui dem uotajnaselsen ei Maydar, siue a Berge Tilfamare et Orsintcga nichi fellen 'lerabiciei Apr. Mai vitatae et Cis rex Panni P LINN. repenS, Spica auscula terminali clavata semineis l-2 oblongis remotis pedunculatis arrectis, vagina sol iaceo-acuminata fructibus sub globosis, rostro brevi tereti truncato quamas superantibus il isterm ibi eaesico Ul32. Calamus trique ter striatus pithumaeus demum pedalis, folia brevia carinata margine scabra glauca quam a rubellae carina viridi margine albido, femineae acutiores. eon . CCXLV. virginea, florens, ructifera et Specimen varietatis hi Zogynae stos

masculus, femineus, nucula et eadem tran8Secta.mbitat in pratis humidis paludosis ursosis Aprili. Maio A. GO . Cur ex morro PDi DE C. cespitoso- prolifera, spica mascula clavata, semineisI- ovatis sub remotis, infima pedunculata, vagina folii fera fructibus ellipsoideis

supra conveXis, rostro tereti bidentato, quum a sub rotunda breve ne unii nata excedente. l. sterni o a Cureae lallis tu chrum a TEN. Tent,rii UNTH. Habitu fere Curio eri et omnia et rusti nolo intermedia . Folia brevia, rigida, glauca,

calamus triqueter demum pedalis, angulis scaber Squamae pudiceae carina pullida margine membranaceo pallidiore fructuum atro fuscae Plerumque inferior pie brevius a noStra pe-dune, 'Ita et subsessilis videtur. Ieono. CCXLVI. storens et fructifera stos masculus, femineus, quam maScula POStanilica in ad sinistram, fructus, nucula et eadem retitasseeta. Imbit is in Apenninis de Sargana uniichst, u de Apuani schen Alpe ambura iiii in den Stetn-brii chen ei Mondsee: Orsini. Mai. Iun. l . GDD. Cur ex vis gigantis TAUSCI . repens, Spica inscula solitaria clavata sub anthesi infracta, femineis 2 ovato- oblongis remotis vaginis utriculatis acuminatis inclusis; fructibus ellipsoideo-triquetris rostro brevi oblique truncato bidentato quamus subrotundas breve acuminatas ex Cedente. l. erui. ex et C. et uinci et tib uthueess)

SEARCH

MENU NAVIGATION