De consualibus: Progr

발행: 연대 미상

분량: 26페이지

출처: archive.org

분류: 미분류

5쪽

CONSUA LIBUS

LIBRARY

7쪽

o arrationum do institutis antiquissimi aevi tam civilibus, quam religiosis, admodum paucae reperiuntur , quae , quum haud dubie historici quid contineant, specie tam mythica indutae sint, quam qua de Rominorum C insualibus, deque

Sabinorum hac occasione filiabus raptis, traduntur. Hanc rem obscurrim Varioque modo immutatam, in quaestionem Vocaro eo maioris momenti videtur, quo graviori errore ducuntur nostratium illi, qui commenticiam eam censent, quoque ma gis desiderantur testimonia, quibus, quae utriusque narrationis mens sit, explanetur. Νeque enim adhuc fuerunt, quod sciam, scriptores, qui illam in tractandis antiquitatibus Romanis ita exponerent, ut, quatenus altera narratio ad alteram reserenda sit, intelligatur, et in universum demonstretur, qua ratione remotissimis temporibus inter ludicra Olennia, et connubia alterarum gensium cum aueris, arctissima coniuncti intercesserit. Atque certamina modo dicta, quae maximam partem queatri suere, nousOIum de Graecis, sed de Libyae quoque gentibus, memorantur; quin imo Libya illorum patria perhibetur, inde quadriiugos equos iungendi ), iisque in ludis solennibus utendi artem Graeci acceperint. Pecuariam enim vitam degentes

inius regionis incolae, irimi fuisse dicuntur qui equos alerent ac domarent );

8쪽

eademque terra etiamnum in aptissimis ad curam equorum habetur. Laudantur aetate antiqua populorum Libyae ), prae ceteris Barcae ), quae istius terrae praecipua urbs erat ), quadrigae et currus, horumque in bello usus erantiquus si . Commercii vero equorum e Libya exportatorum, et cum Graecis communicatorum auctores Phoenices, inprimis Gaditani, fuisse ridentur; unde navibus oriun, propterea quod simulacrum huius animalis in Proris deficium erat, equorum nomen inditum fuit ).Νon potest igitur, qui mihi probetur Virorum doctorum ratio, qua equi cur ad eptuni cultum relati fuerint, exposuerunt. Mari enim antiquitus equos in Graeciam, praecipue in Peloponnesum, inVectos esse, iam e nominibus, Νεν-

vino inditis, coniicere licet, qui quidem Vocatur ni ius ' vel Hippeus ' , equorum dator q), Hi agetes apud Delios ), ut Ocurius V . Taraxippus δ);

9쪽

idemque Arionis equi ex Cerere, et aliorum equorum pater perhibebatur ). Qua de causa Graeci iam remotissimis temporibus equum huic deo sacrum habueriint β): qui cultus apud Argivos eo processit vecordiae, ut in eiusdem dei honorem equos, frenis ornatos, in maris quendam sinum demitterent q). Quod vero ad praecipuam eptuni a Graecis culti sedem attinet, nihi dubii est, quin in Peloponneso collocanda sit. Etenim exceptis Onchesto, urbe Boeotica g), insulaque eno qui extra illam peninsulam Ioci ob dei religionem frequent hantur, reliquos, et hos quidem celeberrimos, intra Peloponnesi fines suos suisse notum est. Inter quos si Taenarum ' , Calauriam ), et in Achaia tum Aegas tum Aegium ac prope istud Helicen q), nomino, non fit nisi eo consilio, ut, quae diversis locis memorantur eptuni templa, hic in unum collecta

reperiantur. 14 APOLLODOR. III. 6. g. 8.

TE ET ZES. l. c.

10쪽

His ita praemimis, in argumonium meum ingredi, et, quid Consualibus raptuque Sabinariam significetur, o lanare licet unde apparebit, utramque narra tionem redire ad rem admodum simplicem, eamque ita comparatam, ut aestua apud alias gentes occurreret nece e fuerit Disj1jgod by

SEARCH

MENU NAVIGATION