Iunioris Ludouici Pariseti Regiensis Pausithea ad P. Syluerium

발행: 1554년

분량: 57페이지

출처: archive.org

분류: 시와 노래

2쪽

TIFICEM MAXIMUM IUNIOR LUDOVICVS PARIS ET VS i REGI E N SIS .

V Μ diuinae sis religionis cir stos, S princeps, non arbis

tror mihi committendum, Ut

quid partus, ad rem pertinens religionis, a me in lucem edatur ; quin deferatur ad te tanquam debitum, S tuo iudicio subiiciatur fouendum, si mereatur ; sin minus, eX ponendum. Qui supeoriori tempore diuinum sex dierum opus libris sex complexum , tibi expendendum iudicandumq; obtulimus; nunc aeque tradimus censendam, atq; eXaminandam diuina diei septimae quietem libro uno cNplicatam: in quo si quid a te compertum fuerit, quod dignitati materiae respondere uideatur; uelim ita probes ; ut id diuinae gratiae decernas adscribendum : quae uero deprehenderis a rei tractatae dignitate, atque grauitate degenerantia, ea statuas in primis mihi, meaeque inscitiae: dein rei ipsius arduae, difficilique nimiqrationi tribuenil π QVantum potuimus,& quantum uisun et esse conueniens, studuimus explicare diuinae quietis rationem:in

3쪽

qua plane explicanda quid diuino beneficio praestiterimus, nonnihil inde poterit constet. re, quod neminem habuimus, quem signa, to calle sequeremur: & cum plurimi sint,qui seX dierum opus pertractarint; hactenus inuentus non est, qui sibi de quiete diei septimae agendum susceperit. Vale.

4쪽

IUNIORIS LUDOVICI

rantis, i 'I

Nune arcana quiescentis mysteria

tradam . . ti in

Sytueri ; π lucis rationem septimae

i' agendam D

A dgrediar: quae materies licet ardua sit Auset AP ifficiliis magis ; quam possit carmine quoquam,

O res complicti nostro: tamen utilitatis, Quo teneor, studium referende in publicis, et diae sI n diuina animi propensio non tolerant me QMd a intelatμ, intactumq; relinquere: drino

H umani ructus se stes ostendat ex quo

c ultus , honosq; Dei commendari uideatur P osse animi, hominum uehementius.ad rationem P raeter nobis initi tractaminis hae pars s te facit ue ut seriem absoluat, coeptums tenorem P esciat: qui cum septem momenta dierum c ontineat, plane potiori parte careret, ε xtremo si deficeret ; nullums referret

O mnino finem: de quo perfectio prodit 'O mnis ; in quem contendit bene conita quaque A dtio. Materiae quidquid contingit baseri, A ut subici causa, contemplatus dierum S ex , cadit in sensium ,subiectas sensibus, et res

A sit

5쪽

PAVSITHEAEc orporeas complectituν. ultima uero dies liae IS eptima nil praefert capiendum siensibus,' nil orporeae rationis babet; sed tota refert se . A d perceptum intellectus, animis capacem H austum.quin etia quam plurima continet, ad qua P ercipienda potest nullo pertingere pacto H umani ratio intellectus: tam procul est, ut . O re ea complecti posset, fandoque referri: i,

N am quae diuini rationem numinis, et uim

R esticiunt, adeo ά nostris aliena ferunt sic aptibus, ut minima uix posset parte, rudis

A pprendistecie. tanta est distantia rebres in . . di Ac orporeis cum diuina ratione, Deir; . N atura, ut redie quidquam sentire, loqvi ne o

D e re diuina frustra sidamus; opem ni cis Usciat nobis, nobisq; liret ab alto iG ratia, π irradians se spiritus ingerat in nos. Quod sene quando fui ratus impetrandum

A me, praecipue nunc arbitror esse necesse 9 Dc um de diuina mediter tractare quiete; qI n curus ration e Dei referenda beata C onditio, cuncti,q; bonis cumulata . PriusqκὰmE rgo tuam Deus omnipotens memorare quietem

A dgrediar, mihi particulam fer coelitus aurae I llius, aetherio qua pellis nubila coelo; E t qua totius faciem perfundis Olympi. OF re matutini quid luminis, paulister i o V elere Hscusso celsum penetrale recludet I nterea dum nostra tui studiosi colendi Μ ens cupit in f Adium, lucrumq; salutis destre

6쪽

L I B E R T e propius, propin q; tuae virtutis opimos ob IT besauros sterutari, quo restrentur ad Uum, P rofectumq; bominis: cuius te maxime amantem T eslaris, monstrais palam. cum te sine nil mens A ltrum concipiat, nihil os proferre queat ; odc ontineat pulchri steciem, ueri que tenorem . GF rustra tentarem de te tracitare quieto, :: SI D eri tua uirtute loqui : qκα perficiunt r- 2 O

S i tua me uirilis non in biraret, opem γP raecipvsm non suggereret tam mentis in actum, V Quὰm fermonis in usum. ne temerariws. σκ' LD eprendar tanto, era tantae commissus urense V N e prosum impingar , solus probibere potes tu, . . t A rbitrio cuius , placitos aequata potestas. 1Τ uvera' aeterna qui prodis origine summi V ertice de patris , qui diuinuerationem ZN otitiae praefers in te totiκs, in quem : . c oelestes intellecitus, animaeque beatas pestantes arcana uident: me suscipe, mes, s , ad syeciem genuinam admitte, meumsO s forma, linguamq; tua ad praeconia solve. T u qui librum aperis, quem nemo praeterea sit, OS O luere qui post , nobis recti de i purumsE xplica: ut in laudem, cultum 'que tuis Zaleamus, QMd sit conueniens uero, expediens que, referre.

V t uirtus immensa Dei ad ita sibi lege,

P r scriptos modo , formas, corpora rerum

E dκxit, statioq; dierum operata fuit siXἰ i S ubstitit accedente die, qui septim i i π se .

7쪽

PAVSITHEAge Ontinuit, factos creandi fine quieuit. I ntellectus agens, cui nulla potentia missa est,

ΑΕ terna quem iam conceperat in ratione P roductum mundi, in certum sic temporis ortum D istulit, ut motu exemptus produxerit ; er quod D ecretum aeterna esset lege, redegerit ad rem,

ε ffectums, opera se in tempore significante . Quae natura Dei est simplex , nil continet in sic ompositi, nec suscipit exterius sibi 3 idquam :s ed semet constat sola, solumq; si apte

V iustet . baee motu nullo se praebet agendam: is es substans uirtutesua siesemper eandem P raestat ; er afflu nullo mutabilis haeret . ii n semet semper: semperq; immota per omnes . . ls e fundit syecies operans, praesensi; uigorem , E t uitam . porro substantia, formas perses ubsistenssine materia; quae sola putatur E spe, quod est et coeptae tam prorsus originis experi, Quam penitus exempta loco, uel tempore: euctis s e rebus fer principium perfectasuamet V irtute infundit, quidquid uirtutis ubique ZP ro uaria rerum ratione uigestit: abundans O mnium, et immenso excessu quάcunque creatam

A si naturam superans, non indiget ullo :s'edsufferta sua fruitur uirtute quiescens. Η aec, quodcunque bonum rebus reperitis inesse Ο mnibus, impendens s ecie pro quaque diremptis D istribuit gradibus, nullums immune relinquit, E xemptums genus: quin quodam participatu,s fectus boni communiat. una tametsi

8쪽

H aec numero existat, sterieq; cohaereat unlN aturae; tamen abiunctas tres continet in se P esonas: unam quarum pater occupat , unam F ilius, o gemino processu stiritus unanis ansfus. In arcanam seriem , penetrales coeuM e nunc admitti cuperem : me praepete penna

A luus attolli , π ferri in sublime necesse E sset; ορ- foret, ut diuina foueret abunge G ratia ,. nito curru sustolleret.o quamo piarem ad portae suceedere limina posse

I nterioris , o .areano proferre gradu me I n eampum lucis. tenebras offundere menti

Η aud quaquam posset distinctio personarum ;Quae cum naturae concurrit simplicitate.

V t triplici indistincta babeat substantia sesie

P ersendu tribus ut personis non ratione,s ed re distinctis constet natura tuens se V nam , distinctum subiens aliquatenus in se N ullum , iudicio illustri , elaros pateret A siectu: nulla perceptilis ex ratione

H umana res non captum fugeret : ηeque acum eri A lit aciem scrutantem obtunderet intellectus.

V na igitur , simplex ; Dei natura tribus sier resonis subsistit :ut in istincta sit ipsac uique sigillatim , parilique tenore ferat sei η quanque, o tota ν erat virtute, nisinso ivisim tribuΛt: sid tantum d erat uni, Quantum etiam tribuat tribus in coe . Quod antei nterea supreesse patet dscriminis inter P ersonas reste in conditioni, , π Ortui,

9쪽

I n natum: sili persona refertur in ipsium P atrem : diuini personam Pne malis edit: nil Qui de persona patris, nati' que refertur e P rocessus. quam is sit filius ex patre, sitq; et S piritus ex parte, er nato simul: attamen una cS unt aetate pares, unos tenore potentes.

N am patri αterno generatur silvis que ἈAL ternus. de patre fuit, natos coaevus 3 S piritus aeternus. quo sunt rure potentes. N am qηodcunque potest communis, er unius rigo

N atκω pater, id pariter quit sitius, id quit

S piritus. hinc quodcunque tribus ius competit, uni C ompetit id pariter: quoniam sub numinis una N atura complectitur unusquisqκe: capitq; Τ otius, o sumit rationem numinis, π uim γN aturae: quae non distesicitur, e numero non IA uetvir: nec suscipit, ut redigatAr in ullas tC ompo i partes, cumsimplex,'merus actus ε xistat , notusq; omnis sit nescia . quare S i Deus accipitur, prout est natura bonorum Quoruncunqueparens, re causa; quiescit abunde, Quatenus in ratione boni, quod continet in si, O mnigena siemetfruitur, semeis fruendo c ontentus subsistit ; er immutabilis aeuum iD urit, eg aeternos uiuit feliciter annos. .ii aD um pater aeterno natum generamine profert, L t genitum ex eadem natura agnoscit, et αin

I nre potestatbsimilem sibi cogitat, illo

10쪽

Qui natus pariter dum intelligit ex eadem sie rA patre progenitum natura ises potenti AZq atum patri cognoscit numine: non tam S efruitur, quam patre fruens laetatur; σωρN on magis existens,quam in patre 3 iscere fertur. S piritκs aeterna tam nati, quam patris aura P rogrediens reglitem non solum concipit in si,

R esteritu ue fui ; sed personas patris, atqκe

N ati relisiens, in nato, π patre quiscit c um quibus ex eadem natura constat ; π ad quos P ersionae ratione relatus fundit amorem:

Quotam utrκque uicissim, quim seiungit utrique. Quam sanctum in patre , nato sibi pneuma qκiete Τ raducit tam naturae, quam proprietatis R es ectu; pater, o natus sibisingillatim .l N on aliam sunt censiendi sientire quietem ἰ

Quatenus expiratur amor, quo mutuo amentκΠ

Σ t quo processus actu noua constituatur V na ex personis in re persona duabus D iuina: de qua genuina relatio non sat F iat, exacte gemino deductarelatu N on quadret: referatque nihil, quod protinus esse M onstret eam certo distriminis appellatis, O mni in natura rerum perfectio nem

R es icit: o fine κηκmquodque quiescit adepto c um sibi sit prorsus sini, Deus, er rationem I nse contineat sinis cuiusque; quietem N On mirum asi dicat r traducere , Ni A

SEARCH

MENU NAVIGATION