De priscarum quatuor populi Atheniensis tribuum quae vulgo Ionicae dicuntur ...

발행: 연대 미상

분량: 138페이지

출처: archive.org

분류: 미분류

2쪽

varbar College Librarii

5쪽

ALCTORITATE ET CONSENSU

AMPLISSIMI

PRO SUMMIS

7쪽

e prisearum quatuor populi Atheniensis tri-- -- gine ex seriptoribus antiquis quidem nta fero historie fido probatum inlotur. Nam stud quod pleriquo votorum et nomina et originem illarum ab Ionis quatuor mila seleonis, Aegieores, Amade, optet reperunt, non vera historia.

memoria est etiam sine argumentatione apertum osti uae autem apud Platonem, Strabonem, Plutarehum de antiquioris illius populi Attici deseriptionis v et origine legun- facile apparet non historieas memorias sed eonjeeturas potius essΘquatuor illarem tribuum nominum interpretatione et praej--atis quih dam do eae o Halariae ratione opinionibus et placitis nixas. Namque Iato quum novem millibus annorum ante So- Ionem ex Itissimum Attica civitalia istum fuisse aut . seret revera aut fingivis, viseret pro divorsis negores h minum genera, qualia una Aegyptios suisse videret, sapientissimum prove animaequo eulturae inautarum rarus, idem etiam apud Athenienses vetustissima illa aetate viguisse ratiocinatus est D. uuare quum Athenis antiquitus quatuor tribus Galeohtoa, Aegisorenaea Amadenses Hopletes, quo ruin nominum pars haud obseuro similia illis Aegyptiacta hominum genera indicare viderentur, suisse aecepisset, istis

8쪽

- in tribubus suinisse diversa illa negotia, ridetur albi pera ariSse. Tamen neque, quae singula singuli tribubus su fuisse putaret, prodidit, neque quaenam hominum genera in Attiea omnino fuisse existimaverit, satis apertum eat. In Critia enim ubi sacerdotum nulla menti sit, illa omnino non atriete distinguuntur, et in Timae sex potius, quam quatuor hominum genera videntur summi D. contra Strabonis, quamquam ne is quidem, quae singu- Iarum tribuum negotia fuisse maeret, diserte prodidit, in gis vestis et pompiaua notitantis eat. Videt enim agri las tribu M.--, opifieoa Amadan-m, sacer dote. Aegisorens uua, milito deniquis opletum tribu eomprehem sus judieaaso usa enim ροποιους inter quatuor Avisorum hominum genera enumarat, non eleonte aed ineoronae ei visos esse, quamquam ip an eam Aeg -rensium nominia interpreisuviam euastam et duram Irin

του νομον ---- , μελε - - quamquam haec possunt

magis de Aegyptiacis, quam de Atticis ordinibus dici videri.' Strab. VIII. 1. p. 383 'o δε scit 'Iων πρῶτον μεν εἰς τέσσαρας φυλὰς μελε τὸ πλῆθος, - εἰς τόσσωρος μονς. τον ιών γὰρ γεωργους ἀπεδειξε, τον δὲ δημοτπονς, ιμ

9쪽

bonem discriptionem quatuor vivendi generum a donoriptiono quinae Dibarum uino diversam habuis- ex ilius iso, verbis colligun' ego non pomum assentire. Haec enim illius Aen' hontia sne mihi videtur. Ion, quum populum Atticum in

10쪽

. Aineae, omnium raeearum ampli-mae, Maeri omis universaeque rei publiea foris o quasi si damenium . . ad Elisiaenis aerarem Maso aenisti m vero istam qua --m d. quatuo tribubus eam minis uis gravissimis eo. --ο Meti homi a naepo oon minarunt, pini in ad lini odiiuxam sumaeus etiam a-- est. Sed quemadmmo mi Bistonis et Strabonis deis dein, sementias, ita re

eentiorum quoque istarum opinionum pleraeque non tam e Tum rerum, quae aut fabulis aut historia memoratae sunt,

sit enu et integro examin quam praejudicatis quibusdat

προβατεὶαις διατρίβοντας. -- Plenissimus, quantum ego scio eorum, qui de ea re seripuerunt, index, apud Boecisium in m . inscr. t. v. adn. adinaer. 3665. reperitur.

SEARCH

MENU NAVIGATION