Sophoclis Aiax Flagellifer, et Antigone. Eiusdem Electra. Georgio Rotallero interprete

발행: 1550년

분량: 257페이지

출처: archive.org

분류: 시와 노래

4쪽

AIAX FLAGED

6쪽

HEROI, LUDOVI co A FL AN-dria, Domino de Praei, Equiti summi ordinis Velleris

Vs ROTALLER V M N VLLI pene scripto utilitate cedat Tragoedia, Heros in stemmate, eruditisne nobilis, siue eloquentiamspectes, A e r

rum maximarum cognitionem

consideres: quam mirum mihi uideri solet, quid sit, quod cum tam practantes mutraque lingua uiri re superiori hae aetate extiarerint,nust aut e perquam pauci ullam nobis LM tine Tragoedia exhibuerint. tant aliquot seschyli nant Sophoclis, Euripidis perquam multae: apud Tati in Senecae dema nulla. Cogitanti itaque s penumero, causem mecum inquirenti, taedis σlabore ab huiuscemodi lucubrationibus abcterreripleriq; mihi uideri fident. Aiss aurem inuenias, qui etsi laborem non defugiant dienis tamen ingeni' aut accommodare sese nequeunt, aut certe mem in fundo operam semere nolunt.Malunt ipsi,quod uetustatem ferace suo petivi a liquid depromere, σ tanquam per

a et ly t

7쪽

statissis campos libere uagari , quam transferendis balioru scriptis angunt isse limitibus eoarctare. Quorum quidem conatus ut laudandi sunt, modo dignum aliquid Musis polline proferantista hac in parte reprehensitone, mea quidem sententia, non omnino carent:quod utri que linguae cognitione praediri, u-mineisludisses,qui magistrorum aut negligentia,aut inficitia Graecis literis a teneris imbuti no simi ams, per aetatem n e liorem, occupatione, vegrauiores ijs operam dare non possunt, tam egregist ueterv m nimentis desta dant. Etenim cum pro se quisis eniti ac contendere debea ut omnia sua studia, omnem si industriam ad Reipub.utilitatem dirigat: non tum

Dectandum est quid nobis maximam gloriam par re , quam quid ex μμ Re .maxime possit esse. E autem ex quo iii ristegum; studi' deditus uere reipsa didici quantum utriusiq; linguae cognitis ad eam

prosione momenti haberet:quam; nemo,hoc praesertim tam erudito seculo, Iureconstulti nomen tueri

posset ex ipsis fontibushoc est, Mitiori utriusque linguae literatura,philosophiss,ea poti fimum parte,

quam a diu uoco eam laudem hauriret: nihil neque prius hilui, neque antiquius, quam in ist perdia scendis, sitne quibus bolida legum cognitio parari non potest, sic me exercere, ut ipsi tundem aliquando etiam aliquid in in uinem usium proferre possim,

8쪽

quo me non omnino οἷ m'operam quod aiunt in re studiorum genere impensem perdidisse declaru- rem.Itaque quod huic meae nati, in qua imbecillitas iudici, grauiores res tractare prohibet, aptissimum congruentissimumq, usum est,tae argumentum delegi,quod utilitate σμauitatefleves aeque ac ruuenes ad lectionem sui inuitare posset.Quid enim Tragoediamum lectione pulchrius s quid ad eloquentiam prudentiam i, comparandam utilius ' Quemadmodum enim in cimoedist imagines quaedam σ Isimulacra communem hominum uitam repraesentantia

oculus lyciuntur: sic in Tragoedijs magnorum Rogum Principumq; casus,regnorum mutationequaristos Fortunastinanda tanquam in 1 eculi pro nuntur. Audite quod nussuam alibi tam utilia de gubernanda bene Repub. praecepta tam dextre, tum

apte mutua communicatione ac explican

tur: quae utinam diligenter legerentur,aut tedia, ab his,qui ad Re gubernacula aspiro expenderetur, rectius fle res humana haberent, neq; tam uari' -- Elibus ταρ- ωολυαπραγμονων - Hezἰά susum ac deosum omnia uoluerentust. Quam siuaris Aret personam'rerum omnium - μή es Rempsc consititutam cernere licere ubi suo quisque munere contentusis e quam radias es

9쪽

qua af Olficio suo aliena sim exercendis operum p

nere pulchra duceret: tum uero αναλογιας τους --PψικΛς quam rotopere omnes Reip. necessaria esse praedicant,quam Platograuiter uereq; non uno in loco δωρον θεῶν appella uim atque utilitatem euidenter colpiceremus tqui eo redierunt hominum mores,Pod ' quotidie cernimus use uenire, O' ID

goediarum scriptoresgraphice depingunt, ut nil nisi

magmm animo concipiunt, ut simul atque humo se sustollere possunt ine alarum, quod dicitur, remigio didera lectent, ut Pumaei onera, quibus uix ipse Atlas par sit, bubire non uereantur.Quae quidem re- meritas et si quibusdam interdum ex sententia seu dat,alij tamen poenas luunt, O' Icari in morem diffluentibus suis ardore alis praecipites ruunt, ac sibia ipsi exitium accersunt. Alij quorum periculum mniciess etiam in alios redunda haethontis exemploo' totas Res .concutiunt, ac subuertunt: neque ex alijs sontibus haec pectis promanat, quam ex

ea humana mentis ambitione, quae non examinatis

propri' uiribus nihil non temerario ausu o' tentae ' aggreditur: ea enimuere quod de diuitist iu dum apud Aristophanem ait, Missame kebὸρ Uriae ιπτῆας--ν ας παιδε Deinde quantam ruinam secum trahat neglecta ilia

10쪽

sine qua nullam Re .nec constitui feliciter,nec comsistore posse etiam Vidisses apud Euripidem tectatur. Ut autem hoc hominum genuspraefentem Reta lib. perniciem adfer ita illud vituperandum quoque ea rre grauiter monent, etiam, i nemini perinde ac sibi noxium siti, qui Otis marcescere uiuere demum putant, in eos summum bonum collocandum sibi persuadent, nihil ad communem luminum societatem ruendam studij, nihil erae in medium conferunt, ασυ αλοι in Repub.uersantes: homines non re , d, nomine. Quae omnia eis, apud philoseph grauis eius utentur in Tragoedist tamen exemplis uarist,

Metro ducat ita illustrantur,ut neminem non monere

flectere mirificae illae uitae imagines psint. Quam pulchra payim exempla obuia sunt, quibus uitam Princeps meliorem reddere,quibus alterum sortem aduersiis hye resecundis metuere discat i Quis adeo ferreo es animo, I siclinato ad scelera pectore, qui Oedipi aerumnas, Qua arum, causas legens non mouear non mutetur cui non meridiana luce Aurius esse uideatur, diuisitus sic comparatum esse, ut atrocia flagitia poena etiam consequantur cons milesiam cumforent ism regno prMesse propter parricidiu, incinam cum matre consuetudinem,

in luctu issimam fortunam pracipitatus, ipsi Albi

a 4 oculos

SEARCH

MENU NAVIGATION